Feeds:
Kiriman
Komen-komen

Archive for Mac 2015

al-bana muayashahKenapa ‘Mua’yashah’ penting di dalam amal tarbiyah ?

1. Masuliyah wal Amanah
Kejayaan proses tarbiyah bergantung kepada kesungguhan Murobbi merasakan bahawa kemenjadian tarbiyah berada dibahunya. Murobbi di sisi tarbiyah Ikhwan Muslimin lebih berada di posisi ‘al-‘ato’ (menyumbang dan memberi) berbanding sebagai al-akhzu (menerima). Justeru Imam al-Bana sentiasa meletakkan tugas Murobbi itu sebagai Walid (bapa) , Alim, Syeikh dan Qaid. Mu’ayashah adalah salah satu bahagian terpenting menjayakan proses tarbiyah. Murobbi perlu merasakan ia adalah satu dari amanah dan masuliyah tarbawiyah yang WAJIB dilaksanakan bagi menyempurnakan peranan Murobbi.

Baginda SAW amat menekankan kepentingan mengambil peduli dan rasa tanggungjwab terhadap mereka di bawah jagaannya sehinggakan kecuaian terhadap hal tersebut boleh membawa penyesalan di akhirat. Sabda Rasulullah SAW :
« ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته ؛ إلا حرم الله عليه الجنة »

Maksudnya : “Tidaklah seorang hamba yang diberi tanggungjawab menjaga kebajikan rakyatnya kemudian dia mati sedangkan dia menipu rakyatnya melainkan Allah mengharamkannya dari memasuki Syurga”. [Sohih Muslim :1211]

Setiap Murobbi perlu merasakan kerja-kerja ‘Muasyashah’ adalah bahagian dari sense of responsibility [as-Syu’ur bil masuliyah] yang mesti disempurnakan sebaik yang mungkin bukan pada Qiyadah dakwahnya sahaja tetapi pertanggungjawapan terhadap Allah SWT.

2. Sunnatur Rasul
Kerja-kerja ‘Muayashah’ adalah kerja-kerja para nabi dan rasul. Tanda dan bukti kita mencintai Rasul ialah mengikuti sunnah baginda SAW. Baginda adalah contoh unggul di dalam mempamerkan senu ber ‘muayashah’. Rasulullah SAW memberi galakan ber ‘muayashah’ di dalam hadis sohih :

قال صلى الله عليه وسلم- : « المؤمن الذي يخالط الناس ، ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ، ولا يصبر على أذاهم » . [صحيح الجامع] (6651) .

Maksudnya : “Orang Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan perkara yang disakiti mereka lebih baik dari mukmin yang tidak bercampur gaul dengan manusia dan tidak bersabar dengan perkara yang disakiti mereka.”

Baginda SAW diutuskan sebagai Murobbi, mendidik manusia di sekelilingnya, mereka menemui Baginda di masjid, jika tidak mereka mencari baginda di pasar-pasar atau di tepi-tepi jalan, jika tidak mereka akan berkunjung ke rumahnya. Rasulullah SAW dengan hati yang gembira meraikan mereka, mengajar ilmu, menjawab setiap persoalan yang dikemukana, Tiada pendinding antara baginda SAW dengan mereka, bahkan baginda sentiasa mengukir senyum untuk manusia yang menemui baginda SAW.

Kata Jabir bin Abdullah al-Bajli : “ Tidak ada dinding (penghalang) antara aku dan Rasulullah SAW sejak aku memeluk Islam. Baginda tiadak melihat daku melainkan terukir senyuman pada wajahnya”. [Riwayat Bukhari]

Murobbi Superb adalah murobbi yang tinggi keupayaan Mu’ayashahnya sebagai mencontohi keteladan ar-Rasul. Berbahagialah para Murobbi yang mencontohi Sunnah ar-Rasul SAW di dalam hal-hal mentarbiyah Mutarobbinya.

3. Bina’ intima’ tarbawi dan tanzimi
Muas’yashah adalah wasilah terbaik dan efektif di dalam membina intima’ tarbawi dan tanzimi kepada Mutorobbi. Melalui Muayashah fardiyah dan Mu’aysahah Jamaiyah ma’ani tarbawi seperti indhibat haraki dan iltizam tarbawi diterapkan secara langsung dan tidak langsung. Murobbi dapat menumbuh perasaan intima’ kepada Mutarobbi melalui sesi-sesi mu’ayashah seperti ketika pertemuan luar halaqah, permusafiran bersama, kunjungan ziarah kepada Qudamak, rehlah dan jaulah, acara mabit, sesi pengajian ta’lim dan sebagainya. M’aani intima’ lebih dekat dan mendalam kerana Mutarobbi mendapat taujih secara langsung dari Murobbi.

4. Mutaba’aah ( follow up)
Proses ‘Mua’ayashah’ akan lebih memudahkan para Murobbi mengenali lebih dekat personaliti Mutarobbi sekaligus memudahkan amaliyah mutabaah [proses pemantauan]. Dengan ‘muasyashah’ dapat memantau wajibat fardi Mutarobbi, penglibatan di dalam amal medan, keupayaan menerima taklif jamaie dan taklif fardi dan penguasaan Mutarobbi dari sudut thaqafi, haraki, daawi .

5. Tarbiyah wa Taujih ( mentarbiyah & membuat penalaan)
Satu aspek yang tidak kurang penting dari proses ‘Mu’ayashah’ ialah mendidik Mutarobbi dan membuat penalaan. Ini kerana proses tarbiyah tidak lari dari tiga unsur penting iaitu :
1. Tahliah : Menghiaskan peribadi Mutarobbi dengan pengukuhan aspek-aspek ijabi (positif)
2. Takhliah : Membuang aspek-aspek salbiy (negatif) di dalam peribadi Mutarobbi.
3. Tanmiah : Menyubur dan mengembang potensi dan bakat Mutarobbi.

Melalui kerja-kerja Mu’ayashah ketiga-tiga elemen tersebut dapat digarap sekaligus membangun muwasofat tarbiyah Mutarobbi. [ Muslim Mutaqorib, Mukmin Abid, Daie Mutaharik, Mujahid Mundhobit, Mujammi’ Muathir]. Penalaan atau taujih penting bagi memberikan dawafi’ harakiy [dorongan motivasi bergerak] seterusnya merawat kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri Mutarobbi. Ini perlu proses mua’yashah yang panjang, teliti dan mendalam.

6. Tauzif ( penugasan )
Kepentingan Mua’yashah juga diperlukan di dalam menberikan ‘Tauzif’ [penugasan] terutama di dalam kepelbagaian amal dakwah dan amal organisasi. Murobbi yang sentiasa mu’ayashah dengan Mutorobbi akan lebih mengenali secara dekat bakat dan potensi yang ada pada Mutarobbi lebih mudah untuk memberikan tugasan dan kerja mengikut kesesuaian Mutarobbi.

7. Tanmiyah wal Irtiqa’ ( pengembangan potensi)
Aspek yang terpenting dari ‘Mu’ayashah’ ialah membangun dan mengembangkan potensi dan bakat yang sedia ada pada diri Murobbi. Pengembangan potensi ini bagi menyiapkan Mutarobbi menjadi kader dakwah yang aktif di dalam pelbagai bidang yang diperlukan dakwah sekaligus menjadikan amal-amal dakwah dan organisasi sebagai amal-amal Qawiy. Perkara yang lain juga ialah dengan ‘Mu’ayashah’ mempersiapkan Mutarobbi memikul beban amal dakwah yang besar untuk menjadi pimpinan pewaris dakwah sama ada di tahap pimpinan organisasi atau pimpinan umat sesuai dengan marhalahnya. Mu’ayasah antara dua generasi ini dapat menghilangkan gap [lost of generation], menimba pengalaman dakwah, harakah dan tarbiyah, merawat penyakit-penyakit harakah dan tarbiyah di dalam amal islami, mewariskan dakwah sekaligus menumbuh thiqah dan ukhuwwah antara jundiyah dan qiyadah, antara Murobbi dan Mutarobbi.

Rasulullah SAW amat mengenali potensi yang ada para sahabat r.a sehingga bersabda :

قال- صلى الله عليه وسلم- : « خذوا القرآن عن أربعة : عن ابن مسعود ، و أُبيِّ بن كعب ، و معاذ بن جبل ، و سالم مولى أبي حذيفة »

Sabda Rasulullah SAW : “Pelajarilah al-Quran dari empat orang ini iaitu Ibnu Mas’ud, Ubai bin Kaab, Mu’az bin Jabal dan Salim Maula Abi Huzaifah”.

8. Taqyim – peningkatan mustawa.
Mua’yashah penting dan amat penting sebagai sumber lisan untuk proses kenaikan jenjang tarbiyah Mutarobbi. Melalui pengamatan, pemerhatian dan pergaulan Murobbi dengan Mutarobbi ini akan memudahkan proses tausiq wa tad’if serta menilai dengan lebih akurat kelayakan Mutorobbi untuk ditingkatkan level tarbiyahnya.

Langkah-langkah MUA’YASHAH

1. at-Taqarub : mendekati Mutorobbi melalui mafatih nufus [kunci-kunci jiwa ] atau madakil al-qulub [ pembuka hati].

2. at-Tarbiyah wal Bina’ [ mendidik dan membina mutarobbi melalui Mu’ayashah Fardiyyah dan Mu’ayashah Jamaiyah]

3. al-Ihtimam wal Inayah wal Ri’ayah [ memberikan perhatian, penjagaan dan pengawasan terhadap perkembangan sosok Mutarobbi sepanjang proses Mu’yasahah ]

4. ‘Ilaj Uyub wal Masyakil [ merawat keaiban-keaiban serta kelemahan Muatorobbi dari sudut fikri, daawi, tarbawi, haraki]

5. at-Tanmiah wal al-Irtiqa’ [ membangun dan meningkatkan potensi Mutarobbi dengan terbinanya Muwasofat Tarbiyah].

Advertisements

Read Full Post »

jabat-tangan-tandatanyaTarbiyah yang produktif adalah satu proses yang sulit dan berterusan. Ia memerlukan kepada proses berinteraksi, bergaul, membuat penalaan, pemerhatian dan seterusnya menilai perkembangan Mutarobbi. Salah satu cara untuk menilai Mutarobbi ialah dengan ‘Mua’yashah’. Dalam bahasa tarbawi Muayashah bermaksud “proses pergaulan Murobbi terhadap Mutarobbi untuk mendidik, merawat, memenuhi keperluan mereka untuk mengembangkan potensi serta meningkatkan keupayaan mereka dari sudut fikri, tarbawi, daawi dan haraki bagi mencapai tuntutan marhalah dan muwasofat tarbiyah”.

Apakah Mafhum‘Muayasah’ kepada amal dakwah, amal tarbawi dan amal Harakiy ?
Amal Dakwah: Proses interaksi antara Daie dan Mad’u untuk mendidik, merawat syubuhat fikri dan kelemahan-kelemahan ruhi, membuat penalaan, menilai potensi hingga mampu meningkatkan kemampuan mad’u dan menariknya kepada fikrah dan jamaah.
Amal Tarbawi : Proses pergaulan dan interaksi antara Murobbi dan Mutarobbi untuk mendidik, membina, merawat keaiban, melengkapkan kekurangan, mengembangkan potensi sehingga layak ditingkatkan mustawa tarbawinya.
Amal Harakiy: Proses pergaulan antara pimpinan dan pengikut untuk melatih, membina, merawat kelemahan, membangun kekuatan dan potensi ahli, memenuhi hak ahli sehingga ahli memiliki kemampuan mengurus dan memimpin amal-amal harakiy yang ditaklifkan serta siapsiaga menjadi pemimpin organisasi.

Sunnah Rasulullah SAW dan Fiqh Mu’ayashah
Jika diteliti kepada kehidupan Baginda SAW sebagai seorang Rasul, seorang Nabi, seorang Qaid, Baginda adalah orang yang paling tinggi pergaulan dan interaksi dengan masyarakat sekeliling. Ini dilihat dari Hadis Sohih Riwayat Imam Muslim r.a dari pertanyaan Abdullah bin Syaqiq kepada Aishah R.A.
هل كان النبي- صلى الله عليه وسلم- يصلي وهو قاعد ؟ قالت : « نعم ! بعدما حطمه الناس » [1].
رواه المسلم

Abdullah bin Syafiq pernah bertanya kepada Saidatina Aishah R.A tentang keadaan baginda SAW berkaitan solat Musafir dan Qosar. “ Adakah baginda Nabi SAW bersolat di dalam keadaan dia duduk?” . Jawab Aishah R.A : “ Ya, selepas manusia yang sering bertemu dan berjumpa Baginda memberatkannya untuk baginda berdiri”.

Intipati dari hadis di atas bahawa Rasulullah SAW sering berdepan dengan kelompok manusia yang pelbagai. Baginda SAW bergaul, bercampur, meraikan mereka dan sanggup bersabar dengan kerenah mereka sehingga menjadikan badan baginda kepenatan. Akhirnya baginda bersolat dalam keadaan duduk. Hadis di atas mengisyaratkan bahawa Baginda SAW adalah insane yang paling sibuk bermua’yashah dengan manusia yang berada di sekitarnya.

Di dalam hadis lain riwayat an-Nasaie yang diceritakan oleh Samak bin Harb katanya :
حديث سماك بن حرب ؛ حيث قال : قلت لجابر بن سمرة : كنت تجالس رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : نعم ! كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا صلى الفجر جلس في مصلاَّه حتى تطلع الشمس ، فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية،ينشدون الشعر،ويضحكون،ويبتسم صلى الله عليه وسلم »
[3] .رواه النسائي

Samak bin Harb pernah berkata : “aku pernah bercakap kepada Jabir bin Samrah : ‘Adakah engkau pernah duduk bersama Rasulullah SAW ?, Jawabnya Ya, adalah Rasulullah SAW apabila solat Fajar (Subuh) , baginda akan duduk di tempat solatnya sehingga terbit matahari, maka para sahabatnya pun berbicara sambil menyebut memori-memori zaman Jahiliyyah, mendeklamasikan bait-bait puisi, mereka ketawa riang sehingga baginda Rasulullah SAW tersenyum gembira”.

Dari nas di atas jelas baginda SAW adalah orang yang paling akrab dan paling dekat dengan para sahabat baginda. Baginda bijak menggunakan ruang dan peluang di dalam bermuayashah dengan para sahabat r.a yang dianggap sebagai mutarobbi baginda.

Muasyasah yang dilakukan adalah secara bersahaja, spontan dan menumbuhkan thiqah antara Murobbi dan Mutarobbi, mengikat ikatan hati antara Daie dan Mad’u serta membina rasa kasih sayang dan ukhuwwah antara Rasul SAW dan para sahabat r.a.

Kemahiran dan kecekapan Rasulullah SAW bermua’ayashah menjadikan baginda orang yang paling arif dan kenal Mutarobbinya secara dekat dan tepat serta meletakkan mereka di posisi yang betul untuk dakwah dan harakah.

Baginda SAW menggunakan kemahiran ‘MUA’AYASHAH’ sebagai salah satu aspek penting di dalam berhubung dan bergaul dengan para Ma’du dan Mutarobbinya. Baginda SAW bertaaruf, mendekati dan mempengaruhi mereka. Baginda SAW mengenali dan mengingati nama-nama mereka, sifat-sifat peribadi mereka, nama-nama kabilah mereka, sejarah kabilah mereka, nama-nama negara mereka, status ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Manakala dengan para sahabat r.a yang dekat dengan baginda SAW, beliau amat dekat dan sentiasa prihatin dengan mereka, mengambil tahu hal ehwal mereka, sakit dan sihat mereka, permusafiran mereka, kehidupan mereka, tahap keimanan, pemikiran dan kejiwaan mereka, tahu kemampuan mereka, memberi peluang kepada mereka dalam hal-hal tarbiyah, kepemimpinan, pengurusan kewangan, membuat polisi dan pengendalian dakwah. Baginda berbicara apa yang patut dan sesuai dengan individu tersebut serta memberikan pertanggungjawaban berdasarkan ciri-ciri dan keupayaan para sahabat r.a.

Ini dijelaskan di dalam Hadis Sohih Ibnu Majah daripada Anas bin Malik.
عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : « أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، وأشدهم في دين الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقضاهم علي بن أبي طالب ، وأقرؤهم لكتاب الله أُبَيُّ بن كعب ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، ألا وإن لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح » [10] صحيح ابن الماجه

Daripada Anas bin Malik R.A bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda : “ orang yang paling pengasih kepada umatku adalah Abu Bakar, yang paling kuat berpegang kepada agama Umar, yang paling benar malunya Uthman, yang paling adil berhukum ali b. Abi Talib, yang paling baik bacaannya Ubai bin Ka’ab, yang paling arif halal dan haram Mu’az bin Jabal, yang paling tahu hal fardhu adalah Zaid bin Thabit. Ingatlah setiap umat ini ada pemegang amanahnya dan pemegang amanah umat ini Ubaidah al-Jarrah”.

Kesimpulannya Mua’ayasah adalah :
a. Kemampuan Murobbi untuk bergaul dengan Mutarobbi, meraikan mereka, duduk bersama, memperuntukan masa , waktu, tempat untuk merawat permasalahan mereka serta meningkatkan binaan Mutarobbi dengan aktiviti-aktiviti tertentu bagi mencapai objektif tertentu.
b. Murobbi ada kemampuan untuk mendekati Mutarobbi untuk mendidik mereka, menjaga keperluan dan menyelesaikan permasalahan mereka .
c. Murobbi perli bijak menggunakan ruang dan peluang yang ada untuk bermua’ayasyah seperti ketika waktu meraikan mereka di dalam halaqah atau di luar halaqah, ketika bermusafir, berjaulah dan berehlah dengan Mutarobbi, ketikan berhubung dengan mereka melalui ‘personal contact’, perutusan sms, whatts app, telegram, surat dan sebagainya. Boleh juga terjadi melalui sempena-sempena tertentu atau ketika di dalam kesulitan seperti menghantar ke hospital, ke rumah dengan kereta, menaiki komuter, teksi dan sebagainya.
d. Murobbi perlu menentukan sasaran muasyasyah sesuai dengan kaedah dan caranya agar objektif mua’ayashah tercapai sekaligus menyempurnakan binaan tarbawi dan tercapai muwasofat tarbiyah dan kenaikan mustawa.

Read Full Post »