Feeds:
Kiriman
Komen-komen

Archive for Jun 2013

Jom Berdakwah…

 

dakwah

“ Ad-dakwah ila lah sabil an-najat fi ad-dunya wa al-akhirah” – Berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah adalah jalan penyelamat di dunia dan akhirat.  Begitulah salah satu kaedah dakwah yang ditulis oleh Syeikh Dr. Hamman Saeed di dalam bukunya.

Dakwah menurut Imam ibnu Taimiyah ialah :

Dakwah kepada Allah ialah menyeru manusia agar beriman dengan Allah serta beriman dengan apa yang telah dibawa oleh para RasulNya dengan membenarkan apa yang telah diberitakan oleh mereka dan taat kepada perintah mereka”.

Memang berdakwah banyak kelebihan dan kebaikannya. Antaranya :

Sebesar-besar nikmat Allah : [a’dhomu niamillah]

71. dan orang-orang Yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi Penolong bagi setengahnya Yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. [ Taubah 71]

58. Katakanlah (Wahai Muhammad) “kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata Dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangNya, maka Dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita (bukan Dengan Yang lainnya), kerana ia lebih baik daripada apa Yang mereka himpunkan dari Segala benda dan perkara Yang tidak kekal)”. [Yunus : 58]

Sebaik-baik amal [ ahsanu amala]

3      33.    dan tidak ada Yang lebih baik perkataannya daripada orang Yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal Yang soleh, sambil berkata: “Sesungguhnya Aku adalah dari orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!”[Fussilat :3]

       Sebaik-baik manusia [ ahsanu naas]

110. kamu (Wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat Yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik dan melarang daripada Segala perkara Yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). dan kalaulah ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman (sebagaimana Yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada Yang beriman dan kebanyakan mereka: orang-orang Yang fasik. [Ali Imran 110]

4.     Tugas para rasul [ muhimmatur rasul ]

19. Wahai ahli Kitab! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami (Muhammad, s.a.w) Yang menerangkan kepada kamu (akan syariat Islam) ketika terputusnya (kedatangan) Rasul-rasul (yang diutus), supaya kamu tidak (berdalih) Dengan berkata (pada hari kiamat): “Tidak datang kepada Kami seorang (Rasul) pun pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran (yang mengingatkan kami)”. kerana Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang (Rasul) pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran. dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. [Al-Maidah : 19]

5.    Kehidupan Robbani [ hayah robbaniyah]

Sabda Rasulullah SAW : “ Para ulama adalah pewaris nabi SAW ”. Termasuk di dalam ini ialah mereka yang menyeru ke jalan Allah dengan kefahaman dan ilmu yang mereka ada

       Saksi kepada manusia :[syuhadak a’la annaas]

143. dan Demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan Yang lurus), Kami jadikan kamu (Wahai umat Muhammad) satu umat Yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang Yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang Yang benar dan Yang salah) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang Yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. [Baqorah 143]

          Ganjaran pahala yang tidak putus : [ ajrun mustamir]

Barangsiapa yang menunjukkan satu jalan kepada kebaikan, maka baginya ganjaran pahala sebagaimana pelakunya.”. [ Riwayat Bukhori ]

“ barangsiapa yang menunjukkan kepada satu petunjuk, maka baginya pahala orang yang mengikutinya  dan tidak berkurang sedikitpun. Barangsiapa yang menunjukkan kesesatan, baginya dosa orang yang mengikutinya dan tidak berkurang sedikitpun..” [ Riwayat Muslim]

8.  Usaha lebih baik dari dunia dan segala isinya : [ khairun min addunya wama fiha]

“ Demi Allah, dengan sebab usaha kamu, seorang memperolehi hidayah lebih baik dari unta merah..”.        [ Riwayat Bukhori ]

9.       Mendapat pertolongan Allah : [ istimdad a[-madad arrobbaniy]

7. Wahai orang-orang Yang beriman, kalau kamu membela (ugama) Allah nescaya Allah membela kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan tapak pendirian kamu. [ Muhammad : 7]

       Penghuni  langit dan bumi memohon ampun untuknya : [al-maghfirah al-wasiah ]

“ Sesungguhnya Allah , para Malaikat,  penduduk langit dan bumi juga semut di batu dan ikat paus dilautan akan mendoakan keampunan kepada orang yang menunjukkan manusia ke jalan kebaikan..” [Riwayat imam Tirmidhi]

Keselamatan di dunia dan akhirat : [an-najat fi dunya wal akhirah]

104. dan hendaklah ada di antara kamu satu puak Yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik, serta melarang daripada Segala Yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang bersifat demikian ialah orang-orang Yang berjaya. [ Ali Imran : 104

       Mendapat redha Allah : [Ridha allah ]

71. dan orang-orang Yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi Penolong bagi setengahnya Yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

72. Allah menjanjikan orang-orang Yang beriman, lelaki dan perempuan, (akan beroleh) Syurga-syurga Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; mereka kekal di dalamnya dan beroleh tempat-tempat Yang baik di Dalam “Syurga Adn” serta keredaan dari Allah Yang lebih besar kemuliaannya; (balasan) Yang demikian itulah kejayaan Yang besar. [ at-Taubah 71-72]

Antara ciri-ciri dakwah pula ialah :

 •  Robbaniah dari sudut sumbernya iaitu al-Quran dan as-Sunnah
 • Wasatiyyah kerana itu Allah menamakan umat dakwah sebagai umat wasoto.
 •  Ijabiyah (positif) dari sudut worldviewnya terhadap alam, manusia dan kehidupan.
 • Waqiiyyah (realistik) di dalam berinteraksi dengan individu dan masyarakat.
 • Akhlaqiyah ( beretika) dari sudut wasilah dan manhaj.
 • Syumuliyah ( komprehensif) di dalam manhajnya.
 • Alamiyah (bersifat global) di dalam menyampaikan dakwah.
 • Syuriyyah (syura) di dalam memutuskan segala gerak kerja dakwah.
 • Jihadiyah kepada yang menyekat dan menentang dakwah.
 •  Salafiyyah [ berpegang kepada manhaj salafussolih] dari sudut tasawwur, pemikiran dan akidah.

Justeru para du’at perlu kepada sifat-sifat berikut :

 • Kemampuan yang baik di dalam menyampaikan risalah dakwah.
 • Menggunakan gaya penyampaian yang indah dan menarik.
 • Uslub targhib di dalam mengajak kebenaran. [uslub mendorong].
 • Menggunakan hikmah dan peringatan yang baik.
 • Berdebat secara terbaik.
 • Meraikan kepelbagaian mad’u mengikut situasi mereka.
 • Mengaplikasikan media massa terkini dan ciptaan moden untuk manfaat dakwah seperti facebook,twitter, whatsapp, blog dan sebagainya.

Seorang daie adalah orang yang berilmu terhadapa apa yang dia ungkapkan dan seorang yang bijak terhadap apa yang dia serukan. [ Aliman bima yaqul wa hakiman bima yaduuu]

Imam ‘Aini menyatakan :

” الحكمة تدل على علم محكم وتعليمها كمال علمي والقضاء بها كمال عملي” 

“ Hikmah adalah menunjukkan kepada ilmu yang bijaksana, mengajarnya adalah kesempurnaan ilmu, manakala memutus ilmu atas asas hikmah adalah kesempurnaan yang amali”

Di dalam dakwah perlu kepada hikmah sebagaimana firman Allah di dalam ayat-ayat berikut yang bermaksud :

54. atau Patutkah mereka dengki kepada manusia (Nabi Muhammad dan umatnya) disebabkan nikmat (pangkat Nabi dan ugama Islam) Yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurniaNya? kerana Sesungguhnya Kami telahpun memberi kepada keluarga Ibrahim: Kitab (ugama) dan hikmat (pangkat Nabi), dan Kami telah memberi kepada mereka kerajaan Yang besar. [ Nisa : 54]

2. Dia lah Yang telah mengutuskan Dalam kalangan orang-orang (Arab) Yang Ummiyyin, seorang Rasul (Nabi Muhammad s.a.w) dari bangsa mereka sendiri, Yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya), dan membersihkan mereka (dari iktiqad Yang sesat), serta mengajarkan mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan Yang mendalam mengenai hukum-hukum Syarak). dan Sesungguhnya mereka sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah Dalam kesesatan Yang nyata. [ Jumaat : 2]

Syeikh Muhammad Ahmad ar-Rasyid di dalam bukunya ‘al-Muntolak’ menyatakan :

Sesungguhnya tidak ada martabat yang tertinggi di dunia ini melainkan martabat `ad-da’wah ila Allah ”.

“Dan Ia (Allah) menjadikan mereka (golongan yang dipilih oleh Allah) cendiakawan, pendakwah kepada kebaikan, pemberi peringatan dan pembawa hujah kepada manusia. Mereka mendapat hidayah dan menjadi sebab hidayah kepada orang lain”.

“Maka inilah matlamat teragung yang ada pada anak Adam, tidak ada martabat tertinggi yang mengatasinya melainkan martabat kenabian”. (Abdul Qadir al-Kailani)

“ Pendakwah tidak perlu merasa gundah gulana sekiranya dia tidak mempunyai masa lapang untuk berqiamullail setiap hari, bersembahyang tahajjud dan memperbanyakkan khatam al-Quran kerana sibuk dengan urusan dakwah. Ini kerana, kerja-kerjanya di dalam dakwah seperti mengajar manusia, mendidik putera-puteri Islam dan membentuk mereka dengan bentuk Islam yang sejati itu lebih utama baginya dan lebih banyak pahalanya”.

Ayuh…Jom Berdakwah…Raih Keredhaan Allah..

Advertisements

Read Full Post »