Feeds:
Kiriman
Komen-komen

Archive for Mac 2013

JaWkesb

1. Seorang yang ikhlas di dalam berdakwah [صاحب الإخلاص في دعوتك]

 • Seorang daie apabila melangkah ke medan dakwah WAJIB mengikhlaskan dirinya kepada Allah.
 • Seorang da’ie sentiasa merasakan bahawa kerja dakwah ila lah  yang dilakukannya adalah satu ibadah yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah.
 • Mana-mana Ibadah yang dilakukan tanpa ikhlas tidak akan diterima Allah.
 • Antara tanda tidak ikhlas ialah mengharapkan pujian dan sanjungan manusia, menunjukkan kehebatannya, , suka bersaing dengan rakan sependakwah yang lain dan menunjukkan kelebihannya.
 • Berkemungkinan di permulaan dakwah dia tidak berniat sedemikian, tetapi dek kerana hilang rasa ikhlas  atau lalai mendidik keikhlasan jiwa maka timbul rasa ujub dan berbangga serta mengharap pujian manusia.
 • Pernah satu ketika Ibnu Umar berjalan di dalam Masjid Haram dan melewati seorang lelaki yang sedang bercerita. Lalu lelaki tersebut berkata : “ Wahai Aba Abdul Rahman ? Adakah kamu tahu apa yang diperkatakan lelaki tersebut. Jawabnya ; Ya, lelaki itu berkata ..lihatlah kepada diri aku ini..,Ibnu Umar perasan bahawa keadaan orang yang memberikan peringatan tadi melakukan sesuatu yang ganjil iaitu mengumpul manusia agar memujinya. Itulah kisah seorang yang tidak ikhlas di dalam menyampaikan seruan dakwah.

2. Jadilah daie yang ikhlas untuk dakwah [كن مخلصاً لدعوتك ]

 • Seorang da’ie yang ikhlas untuk dakwahnya akan mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemenangan dakwahnya.
 • Kemenangan dakwah tidak akan terhasil kecuali apabila Sang Da’ie tadi  menghabiskan seluruh hidupnya untuk dakwahnya yang tercita.
 • Faktor kemenangan dakwah tidak  diukur dengan luasnya ilmu pengetahuan tentang dakwah, atau dengan kepetahan berpidato tetapi kepada sejauh mana para du’at tadi menyakini, mengimani dakwahnya, perasaan takut yang tinggi terhadap seruan yang menentang dakwahnya.
 • Muhammad Ahmad Ar-Rasyid menyebut : “sesorang pendakwah tidak akan mencapai hasilnya melainkan apabila ia jatuh cinta dan asyik terhadap dakwah, percaya dan rela berkorban untuk dakwahnya, dia fana’ kepada dakwahnya dan memutuskan segala kehidupannya demi cinta terhadap dakwahnya..”.
 • Antara contoh seorang da’ie yang tidak mengikhlaskan hidupnya untuk dakwah ialah :
  • Berdakwah pada masa-masa terluang sahaja.
  • Rasa berat untuk berkorban masa untuk dakwah.
  • Mengelak diri dari menanggung beban dakwah yang berat dan memberikannya pada orang lain.
  • Cuba mengelak dan memberikan alas an dari melaksanakan tugas dakwah.
  • Menjadi penempel [bukan kader] di dalam menjayakan program dan aktiviti dakwah. Seorang yang tidak proaktif.
  • Kerap mengeluh dan merungut dengan taklif dakwah.
  • Pasif,pesimis, tiada kesungguhan dan jiddiyah di dalam amal dakwah.
  • Sibuk mengkritik dan menafikan sumbangan amal orang lain.

 3. Jangan lupa kelebihan amal dakwah  [ لا تنسَ فضل الدعوة  ]

 • Antara yang membantu para du’at terus thabat  di atas jalan dakwah dan menajamkan himmahnya ialah dia sentiasa mengingatkan dirinya kelebihan dan ganjaran berdakwah.
 • Rasulullah sentiasa mengingatkan para sahabat r.a dan memberikan motivasi kepada mereka sebagaimana sabda baginda saw kepada Ali bin Abi Talib r.a :

“Dengan sebab usaha kamu seorang memperolehi hidayah maka itu lebih baik untuk kami berbanding memperolehi unta merah..”

 • Antara hadis nabi lagi :

“ Barangsiapa yang menyeru kepada satu petunjuk, maka baginya pahala sepertimana pahala orang yang mengikut seruannya, tidak akan berkurang sedikit pun ganjaran pahala tersebut selama mana orang itu mengikuti seruan dakwahnya..”

4. Dakwah satu kefardhuan ke atas kamu [دعوتك واجبٌ عليك ]

 • Seorang da’ie perlu meraskan bahawa melakukan kerja dakwah adalah satu kefardhuan wajib bukan perkara sunat yang amat dititik beratkan agama.
 • Kefardhuan ini adalah wajib dan tidak melepaskankan dirinya dari pertanggungjawaban di hadapan Allah.
 • Ia juga merupaka hak [tuntutan] ke atas setiap umat Islam yang tidak boleh dia cuai terhadapnya.
 • Ibn Baaz menyatakan:

“ “فعند كثرة المنكرات ،وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم ،تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته

 • “Ketika mana kemungkaran berleluasa dan kejahilan dominan seperti keadaan kita hari ini, maka tugas dakwah menjadi FARDHU AIN ke atas setiap batang tubuh umat Islam mengikut kemampuannya..”

5. Jangan lupa diri anda dari petunjuk Allah

 • Kadang-kadang seorang da’ie yang sibuk dengan urusan dakwah dan kehidupan sehariannya terhadap masalah umat, lupa dan mengabaikan pentarbiyahan dirinya.
 • Akhirnya berlaku kecacatan dan keaiban pada dirinya seperti jiwanya menjadi keras, lemah semangat dakwah dan penyelewangan niat.
 • Para aktivis dakwah perlu sediakan ruang masa untuk dia mendidik dan mentarbiyah dirinya.
 • Kata Muhammad Ahmad Ar-Rasyid :

“ Rijal penggerak perlu dan mesti menyediakan sebahagian masanya untuk mentarbiyah dirinya dengan ilmu dan ibadah, jika tidak jiwanya menjadi keras selepas dari merasai kelazatan permulaan dia melangkah ke jalan dakwah..”

 • Daie yang selalu berdampingan dengan kitabullah akan merasai kedamaian jiwa, ketenangan perasaan, kejernihan akal, memiliki motivasi bergerak dan mendaki anak-anak tangga yang meninggikan kedudukannya.

 6. Jadikan Qudwah terbaik [كن قدوة حسنة]

 • Seorang da’ie perlu menjadi contoh terbaik  kepada mad’unya terhadap seruan dakwah yang disampaikannya.
 • Dai’e tadi perlu menjadikan bahasa amal dan perilaku mendahulu bahasa percakapan dan perkataan.
 • Manusia lebih terkesan dengan bahasa qudwah berbanding kepetahan percakapan.
 • Kaedah dakwah menyatakan “al-Qudwah qobla ad-dakwah’” [Menjadi qudwah dahulu sebelum berdakwah].
 • Seorang da’ie perlu menjadikan dirinya sebagai  saksi kebenaran risalah dakwahnya . Ini kerana diri da’ie tadi akan menjadi saksi samada manusia menerima seruan dakwahnya atau menolaknya.
 • Kata Abdul Wahid bin Ziad : “ Hasan al-Basri Berjaya menyampaikan seruan dakwahnya kepada apa yang ingin beliau capai kerana apabila beliau menyuruh kepada melakukan sesuatu perkara, beluaulah yang paling terkedepan melaksanakannya, begitu juga apabila beliau melarang sesuatu perkara, dia adalah yang paling jauh meninggalkan larangan tersebut..”
 • Bukankah Allah memberikan taujih di dalam al-Quran yang bermaksud :

“Mengapakah kamu menyeru manusia melakukan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu, padahal kamu membaca al-Kitab, tidakkah kamu mahu berfikir..”

“ Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu perkatakan apa yang tidak kamu perbuat, amat besarlah kemurkaan allah terhadap apa yang telah kamu perkatakan kamu tidak lakukan..”.

 • Daie perlu menjadi cermin dan model terbaik untuk dakwahnya agar mudah mempengaruhi manusia.

 7. Berbicaralah dengan manusia menurut batasan kemampuan akal mereka  [خاطب الناس على قدر عقولهم ]

 • Dalam menyampaikan dakwah, para da’ie perlu meraikan keupayaan dan kemampuan akal manusia supaya tidak menimbulkan fitnah kepada dakwah.
 • Saidina Ali r.a pernah berkata : “Berbicaralah dengan manusia  berdasarkan  apa yang mereka tahu dan abaikan  apa yang menjadikan mereka keliru..”.
 • Ibnu Mas’ud r.a pula berkata : “tidaklah  kamu berbicara dengan satu kaum yang tidak mampu ditanggapi akal mereka melainkan ia kan membawa fitnak ke atas sebahagian mereka.”
 • Antara contoh para pendakwah yang tidak mengambil kira kemampuan akal manusia ialah :
  • Mengemukan isu-isu khilafiah fiqhiyah secara meluas sehingga manusia tidak tahu membezakan antara rajah dan marjuh.
  • Terlalu terperinci membincangkan masalah  akidah terutama masalah Qodhok dan Qodar.
  • Sibuk  membincangkan isu gerakan Islam  dan kesalahan gerakan tersebut sehingga menyebatkan manusia prasangka buruk terhadap gerakan islam dan memandang sinis terhadapnya.
  • Bersikap simple dan mudah di dalam menjelaskan beberapa perkara hingga menyebabkan orang awam bersikap ambil mudah di dalam perkara bi’dah, perkara haram dan berpegang kepada pendapat yang lemah.
  • Kata –kata para pendakwah dengan mad’unya tentang manhaj para ulama dan du’at secara terperinci hinga mengeliru dan memberatkan daya tanggapan akalnya  boleh melarikan mad’u dari menerima seruan dakwah.

 8. Sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan [  إنما أنت مذكّر ]

 • Tugas da’ie sebagai hanyalah sebagai muzakkir iaitu yang memberikan peringatan. Muzakkir di sini bermaksud seorang da’ie perlu menyampikan risalah dakwah dan tidak menuntut kepada hasilnya.
 • Allah memberikan taujih agar baginda ar-Rasul SAW  menyampaikan dakwah melalui firmanya :

( فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ )

 • “ Jika mereka berpaling dari menerima seruanmu. Maka tidaklah kami utuskan Engkau (Wahai Muhammad)  ke atas mereka sebagai pelindung . sesungguhnya tugas kamu hanyalah al-balagh (menyampaikan seruan dakwah kepada mereka)”.
 • Perkara utama yang dituntut dari seorang daie ialah mencurahkan segala usaha sehingga dengan usahanya itu menjadi sebab kepada hidayah allah.
 • Perilaku ini akan menjadikan para du’at tidak ditimpa rasa kecewa, tertekan dan putus asa dengan penolakan mad’u yang berpaling dari meneriam seruan dakwah bahkan dapat menjaga perasaan dan membentengi dirinya dari rasa lemah dan futur.

 9. Tiada Dakwah tanpa Ilmu [ لا دعوة إلا بعلم ]

 • Dakwah perlu kepada ilmu, tanpa ilmu dakwah tidak mampu di sampaikan kepada sasaran dakwah.
 • Keutamaan berilmu di dalam menyampaikan dinyatakan di dalam al-Quran “
[قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين]
 
“ katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak  di atas satu basiroh [ilmu dan kefahaman], aku dan orang yang mengikuti seruanku, maha suci allah, aku bukanlah dari kalangan orang yang menyengutukan allah..”.
 • Dalam menyampaiak dakwah para du’at perlu memiliki ilmu-ilmu berikut :
  • Penguasaan terhadap ulum syarak terutama al-Quran dan tafsirnya, as-Sunnah, akidah, Fiqh, Sirah Nabawiyah dan sebagainya.
  • Penguasaan terhadap ilmu-ilmu komtemporari terutama tentang waqi umat Islam.
  • Penguasaan terhadap ideology-ideolagi yang memusuhi Islam dan gerakan musuh Islam.
  • Penguasaan terhadap fiqh ad-dakwah dan fiqh al-harokah.
  • Penguasaan ilmu psikologi, seni mempengaruhi manusia dan kemahiran softskill sebagai kader dakwah yang diperlukan pada masa kini.

 10.Tingkatkan kualiti ilmu dan kembangkan kemahiran

        [جدّد علمك وطوّر مهاراتك ]

 • Tidak cukup hanya dengan memiliki ilmu-ilmu syarak tertentu sahaja, tetapi para du’at perlu menambahkan bekalan dan penguasaan ilmu tersebut dari semasa ke semasa.
 • Tidak ada noktah henti di dalam menambahkan bekal ilmu sekalipun kesibukan dengan kerja-kerja dakwah.
 • Seorang daie dari latar belakan bidang sains perlu melengkapkan dfiri di dalam bidang ulum syarak begitu juga da’ie dari bidang ulum syarak melengkapkannya dengan kemahiran semasa yang diperlukan di dalam menyampaikan risalah dakwah.
 • Manusia tidak akan menerima las an kejahilan ketika da’ie tadi gagal menjawab persoalan dan pertanyaan yang dikemukan oleh mereka, begitu juga mereka tidak menerima las an jika daie tadi terjebak di dalam kesilapan dan kesalahan menyampaikan sesuatu ilmu.
 • Dai’e perlu berterusan menimba ilmu dan melengkapkan diri dengan ilmu agar mampu berdepan dengan khalayak manusia. Carilah masa dan ruang meningkatkan kompetensi samada dengan belajar dari para ulama muktabar, menyambung ke peringkat sarjana muda, sarjana atau Phd dan apa cara yang boleh mencapai tujuan tersebut.
 • Para du’at juga perlu melengkapkan diri dengan ilmu-ilmu terkini untuk manfaat dakwah seperti ilmu  pengucapan awam, kemahiran berpidato,seni mempengaruhi orang lain, seni penulisan, kemahiran ICT dan sebagainya.
 • Perkara ini penting dan menjadi satu keperluan bagi mencapai matlamat mempengaruhi mad’u agar menyambut seruan dakwah.
 • Semua ini terhasil melalui zatiah daie tadi yang memiliki daya semangat untuk meningkatkan kompetensi sebagai da’ie.
 • Antara sebab yang boleh mengembangkan kompetensi da’ie tadi dari sudut ilmu dan kemahiran ialah menghadiri kelas-kelas ulum syarak, meringkas buku-buku syariah dan ilmu-ilmu berkaitan Islam dan semasa, menghadiri kursus-kursus, seminar-seminar, konvensyen yang meningkatkan dan mengembangkan pelbagai kemahiran hardskill dan kemahiran softskill, kemahiran merancang, kemahiran berorganisasi, kemahiran mempengaruhi , di samping mengadakan lawatan tokoh-tokoh yang berpengaruh, banyak menyumbang serta berpengalaman di medan amal.

11. Jadikan usaha dakwah kamu pelengkap kepada amal dakwah para dua’t yang lain.[لتكن جهودك الدعوية مكملة لبقية الدعاة ]

 • Ambil pengajaran dari firman allah ketika menamakan kamu sebagai umat dakwah : [ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير … ]

Maksudnya : “ hendaklah ada dari kalangan kamu satu umat (golongan) yang menyeru kepada kebaikan..”.

 • Allah menamakan kelompok para  du’at sebagai  satu umat,ia adalah  satu isyarat kepada wajibnya kewujudan mereka untuk melaksanakan tugas amr makruf dan nahi mungkar. Para du’at ini memiliki sifat-sifat khusus, ciri-ciri khusus dan ikatan yang membezakan mereka dengan orang lain.
 • Mereka muncul di tengah-tengan umat  sebagai satu umat yang satu, tidak ada perselisihan dan perbezaan sesame mereka demi melaksanakan misi risalah dakwah ini.
 • Pengalaman membuktikan bahawamenyelaraskan tugas dan aktivisme dakwah sesama para pendakwah dari pelbagai gerakan Islam akan membawa kepada kemenangan dakwah.
 • Semua para aktivis dakwah perlu beergerak di lapangan dakwah masing-masing dan menyelaraskan bidang tugas amal masing-masing demi mencapai hasil dakwah.
 • Antara faedah dari penyelarasan amal ini , ia akan dapat menambah kematangan amal, bertukar-tukar pengalaman, menghasilkan amal yang qowiy, memaksimunkan penggunaan tenaga serta membawa kepada kejayaan dakwah.
 • Semua aktivis dakwah perlu berpegang kepada prinsip yang dicetuskan oleh al- Marhum Rasyid Redha : “ kita saling tolong menolong dalam perkara yang kita sepakai dan bertolak ansur dalam perkara yang kita perselisihkan..”.
 • Sinergi antara kalangan para du’at ilalah akan mempercepatkan kefahaman dan kesedaran islam serta mampu menjayakan agenda dakwah secara kolektif demi maslahah umat Islam dan Islam dalam berdepan dengan agenda musuh-musuh Islam.

12. Jadikan diri kamu seorang yang memahami realiti [ كن مدركاً لواقعك ]

 • Antara perkara yang dapat membantu para da’ie di dalam menjayakan amal dakwahnya ialah memahami persekitaran dan reality yang melingkunginya.
 • Memahami persekitaran dan realiti semasa inilah yang di sebut sebagai fiqhul al-waqie. Untuk memudahkan kefahaman memahami waqi’ tadi, daie perlukan menentukan prioriti [awlawiyat] di dalam menyampaikan seruan dakwahnya agar dakwah tersebut sampai tepat kepada mad’u dengan mengambil kira kesesuaian dan reality mad’u.
 • Antara kelemahan ketara para du’at hari ini ialah ketidak mampuan mereka dalam memahami  realiti semasa  dan masa depan yang akan dilalui.
 • Apa yang terjadi ialah para da’ie bersikap mudah atau tidak ambil kesah tentang realiti semasa yang akhirnya kita suka membesarkan perkara kecil dan meremehkan perkara besar samada terhadap keupayaan kita, keaiban kita atau isu-isu semasa kita.
 • Dr. Hamman Saeed di dalam bukunya kaedah berdakwah di jalan Allah menyatakan bahawa : )     [ kontemporari dan memahami persekitaran umum merupakan salah satu sebab kejayaam dakwah  المعاصرة ومعرفة البيئة العامة من أسباب نجاح الدعوة]

Read Full Post »

dakwah2

Firman Allah SWT di dalam al-Quran

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما

“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka diantara mereka ada yang gugur . Dan diantara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak merubah (janjinya)”. Maka allah memberi balasan pahala kepada golongan siddiqin yang bersikap benar, dan allah memberikan azab kepada orang yang munafik jika ia kehendaki atau mengampunkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..” [ Ahzab ayat 23-24]

Ayat-ayat di atas menegaskan sikap mereka yang benar dan jujur di atas jalan dakwah. Mereka ialah orang yang benar dan jujur di dalam perjuangan mereka untuk meninggikan kalimah allah walau pun terpaksa berkorban apa sahaja melibatkan darah dan keringat sehingga layak di gelar sebagai para syuhada’.

Imam Qurtubi di dalam tafsirnya  Jami’ Li Ahkamil Quran menyebut bahawa ayat ini diturunkan sempena pujian Allah khusus kepada Anas bin Nadhar yang tidak sempat bersama Nabi SAW turun di dalam perang Badar tetapi telah mati syahid di dalam peperangan Uhud sedangkan di badannya terdapat lebih 80 tikaman musuh.Manakala Saidina Aisyah r.a.pula ayat ini diturunkan kepada Thalhah bin Ubaidillah.r.a sehingga Rasulullah SAW menyebut : “ Thalhah telah pasti mendapat syurga..”.

Manakala Baihaqi pula meriwayatkan dari Abi Hurairah r.a bahawa Rasulullah SAW ketika menghampiri tubuh Mus’ab bin Umair yang terkorban syahid di dalam perang Uhud, lantas baginda membaca ayat ini. Kemudian Rasulullah bersabda :aku bersaksi bahawa mereka ini adalah para syuhada di sisi allah pada hari Kiamat, maka datangilah mereka dan ziarahilah mereka..”

Ibnu Kathir di dalam tafsirnya menyebut bahawa orang yang beriman sentiasa berpegang kepada janji setia dan mithaqnya. Manakala ayat ‘mereka tidak menukar dengan apa-apa tukaran’ bermaksud orang yang beriman tidak akan menukar ganti perjanjian mereka dengan allah, mereka sekali-kali tidak akan melanggarinya dan tidak menukar gantinya dengan yang lain..”. Itulah sikap dan pendirian orang mukmin terhadap kesetiaan mereka dengan perintah dan janji setia mereka dengan allah. Wujud sikap as-Sidq di dalam kata-kata dan perlakuan mereka [sidqul qaul wa sidqul amal] sehingga mereka mengimplimentasikannya di dalam ritma kehidupan mereka sepanjang berada di jalan dakwah dan jihad ini.

Imam at- Tabari pula menjelaskan bahawa ‘mereka yang telah membenarkan janji mereka..” itu ialah mereka yang telah menyempurnakan janji setia untuk bersabar di atas segala kesusahan dan kesulitan dan ketika menghadapi kepayahan. Manakala ayat ‘sebahagiannya telah menunaikan janji..’ bermaksud ada dari kalangan mereka yang mengall- outkan segala amal mereka yang mereka bersumpah setia untuk Allah sehingga mengorbankan diri mereka, ada yang syahid di dalam perang Badar, ada yang syahid di medan Uhud dan di peperangan yang lain. Ayat  “Sebahagiannya pula menanti dan menunggu giliran..” pula bermaksud ada sebahagian mereka menghabiskan segala usaha dan tenaga sebagaimana orang yang sebelum mereka yang telah menyumpurnakan janji setia mereka dengan Allah untuk memenangkan agama Allah dan mengalahkan musuhnya.

Imam Ibnu ‘Asyur di dalam tafsirnya “Tafsir at-Tahrir wa an-Tanwir’ menjelaskan bahawa apabila allah menyebut ‘ada sebahagian lelaki yang beriman yang telah membenarkan janjinya..’, ia merujuk kepada para sahabat yang telah teguh pendirian berdepan dengan musuh di dalam Perang Uhud. Antaranya  Uthman b. Affan, Anas b. Nadhar, Tholhah bin Ubaidillah, Hamzah bin Abdul Mutalib, Sa’eed  b. Zaid, Mus’ab bin Umair. Anas b. Nadhar, Hamzah dan Mus’ab syahid di medan Uhud. Manakala Tholhah telah dipotong kedua belah tangannya di dalam keadaan beliau mempertahankan diri Rasulullah SAW..”.

Antara pengajaran penting yang perlu dicontahi oleh para aktivis dakwah ialah perlu bersikap as-Sidq [benar] di dalam amal dakwah.

Sikap benar di dalam amal dakwah menuntut para du’at kepada kriteria berikut:

1. Sidqu an-niat

2. Sidqu al-fikroh

3. Sidqu al-kalimah

4. Sidqu al-amal

5. Sidqu al-infaq

dakwahSidqu an-niat bermaksud seseorang da’ie perlu memiliki sifat ikhlas di dalam menyampaikan risalah dakwah. Da’ie tersebut perlu berlapang dada dan berjiwa luas berdepan dengan musuh dan para mad’u. sikap ini akan membuahkan kekuatan dorongan dalaman untuk da’ie tadi terus thabat di atas jalan dakwah.

Sidqu alfikroh pula para daie tadi memiliki kekuatan fikrah dengan berpegang kuat dengan manhaj dakwah, tajarrud dengan manhaj, memiliki thaqofah islamiah dan mu’asorah yang sempurna serta memahami permasalahan umat dan tahu bagaimana untuk mengatasinya. Penguasaan fikroh dan manhaj amal akan menjadikan da’ie tadi memiliki kekuatan untuk mengurus dan merancang amal dakwah, ,memahami peta-peta amal dakwah, menguasai fiqh dakwah dan menyusun ‘abcd’ dakwah berdasarkan marhalah dan mehwar dakwah.

Sidqul Kalimah pula menuntut para da’ie menyampaikan ungkapan dakwah dengan menggunakan ungkapan yang baik [al-kalimah at-thoiyyibah], kata-kata tersebut lahir dari hati yang ikhlas kerana kata-kata yang lahir dari hati akan sampai ke hati. Begitu juga ungkapan perkataan tadi perlu meraikan uslub yang penuh hikmah berdasarkan sasaran dakwah. Di sana ada pelbagai uslub yang digunakan untuk menyampaikan mesej dakwah samada uslub tabsyir atau uslub inzar, uslub fardiy atau uslub jamaie, uslub jahriyah atau uslub kitman. Dalam lain perkataan para da’ie perlu memiliki fiqh al-qalb [ fiqh memahami hati manusia]. Secara tidak langsung ia memberikan kekuatan mempengaruhi [quwwatu at-tathir] seorang da’ie kepada mad’unya.

isteri dakwahSidqul amal pula bermaksud para da’ie perlu membenarkan keikhlasan amalnya dengan terus berkorban, berjuang tanpa henti dan konsisten. Dengan kata lain dia perlu memiliki sifat ‘Jidddiyah’ , ‘Tadhiyyah’ dan  ‘Istimrariyah’ di dalam gerak amal dakwahnya. Ketiga-tiga sifat ini akan membawa kepada kekuatan haraki di dalam amal dakwahnya. Contohilah sifat para sahabat r.a yang telah berjuang menghabiskan saki baki kehidupan mereka untuk dakwah sebagaimana asbab ayat ini diturunkan.

Mankala yang kelima ialah ‘sidqul al-infaq’. Ini kerana kalimah sodaqo juga boleh membawa kepada sodaqoh yang bermaksud mengeluarkan sebahagian harta untuk diberikan kepada orang lain secara ikhlas. Harta-harta yang disumbangkan itu merupakan infaq fi sabilillah. Bukankan Imam Hasan al-Bana menyebut dan menjelaskan para ikhwannya ungkapan ‘Sunduquna Juyubuna..” [ tabung-tabung kewangan kita adalah dari kocek-kocek kita..].Ini adalah gambaran kekuatan kuantiti di dalam mengukur pengorbanan dakwah.

Jika para du’at bersifat dengan sifat  as-Sidq fil ad-dakwah, maka dakwah ini akan beroleh kemenangan samada di dunia atau pun di akhirat sebagai para syuhada.  Benarlah Allah menyebut di dalam perenggan kedua ayat ini.. ‘agar Allah membalas kepada orang yang telah membenarkan janji mereka akan janji mereka..” dengan balasan syurga di atas kejujuran [ as-Sidq] dan kesetiaan [al-wafa] mereka menyempurnakan janji setia mereka kepada Allah. Sifat as-Sidq dan al-Wafa’ adalah dua akhlak penting sebagai seorang daie untuk mendapat seqah mad’u dan menambat hati mereka.

As-Syaheed Syed Qutb ketika memberikan komentar tentang ayat ini katanya :

“Para sahabat r.a.h di zaman Rasulullah SAW telah terbiasa dengan perjanjian-perjanjian mereka dengan Allah. Keteguhan hati dan keyakinan mereka senantiasa dikuatkan dengan adanya pertalian janji tersebut. Mereka berjanji untuk mendapatkan perniagaan yang jauh lebih indah dibandingkan dengan perniagaan apapun yang ada di dunia ini. Mereka tidak ingin begitu saja melepaskan cita-cita mereka dalam mendapatkan kesyahidan, hanya karena lemahnya hati yang tidak terikat pada suatu kepastian.

Dan ketika cita-cita itu belum terwujud, maka mereka menunggu dengan rasa harapan dan rasa penuh bimbang. Harapan agar dipertemukan dengan wanginya bau syurga dalam kesyahidan dan kebimbangan akan keikhlasan mereka dalam menghibahkan jiwa raga di jalan Allah. Maka ketika timbul niat selain dari pada Allah, mereka akan bersujud dan memperbaharui niat mereka agar ketika tiba waktunya nanti, mereka benar benar mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah.”. Moga kita terus benar dan jujur di atas jalan dakwah ini.

Read Full Post »

Asas Tarbawi di dalam Gerak Kerja Pilihanraya

Nota Ringkasan : Terjemahan Tulisan Muhammad Syihat

 • Asas dakwah kita  – projek islah [pembaikan]. Perlu kita korbankan segala usaha.allah akan menyaksikan segala kebaikan yang kita sumbang. Kita perlu mengambil kira sebab-sebab diberi kemenangan dakwah dan kekuasaan.
 • Langkah yang perlu ialah :

1. Kita sebagai daie perlu mengambil kira sebab-sebab yang boleh diberi kemenangan dan kekuasaan sehingga allah meredhai kita.
2. Kita perlu menegakkan hujah yang bernas kepada manusia.
3. Melaksanakan segala kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai da’ie tanpa memperdulikan kepada segala janji manis dan janji ancaman. Syiar kita :

فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

Maksudnya :[Putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat putuskan pada kehidupan dunia ini..] Thoha : 72

 • Model unggul yang boleh kita jadikan contoh ikutan ialah Kisah Nabi Musa a.s yang telah membina asas-asas yang kukuh di dalam perjuangan dakwahnya.
  • Slogan dakwahnya :

وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى

[ Berkata Musa a.s]…aku bersegera kepadaMu, Ya Tuhanku agar Engkau redha kepadaku] Thoha : 84

 • Cabaran musuh terhadapnya : Mereka sentiasa memberi ancaman,amaran keras, melakukan konspirasi dan tipudaya.

سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ 

[(Firaun) menjawab: “kami akan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan anak-anak perempuan hidup dan sesungguhnya kami berkuasa penuh ke atas mereka] Al- ‘Aaraf : 127

 • Sikap Nabi Musa a.s :

اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

[Berkata Musa a.s: “Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah,Sesungguhnya bumi ini milik allah, diwariskan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Dan kesudahannya (yang baik) bagi orang orang yang bertaqwa]: Al-‘Araf : 128

Beberapa asas-asas dari kisah ini di dalam gerak kerja pilihanraya :

Asas Pertama : Asas akidah dan akhlak

 • Gerakerja pilihanraya kita adalah dalam rangka kita beribadah kepada allah. Asas atau titik tolaknya  adalah dari akidah dan akhlak adalah penjaga @ pengawalnya. Apa yang perlu kita berikan tumpuan di dalam hal ini ialah :
 • Menghidupkan malam :
  • Kita amat berhajat kepada segala bantuan dan kekuatan di dalam gerak kerja dari yang Maha Berkuasa dan Agung SWT.
  • Siapa yang lemah dari berdiri ,tunduk merendah diri kepada Allah di malam hari walau untuk beberapa detik, maka ia akan melemahkan segala amalnya yang lain.
  • Allah berfirman :

(إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6)﴾ (المزمل).

[ Sesungguhnya mendirikan solat malam itu amat kuat sentuhan pada jiwa dan kuat kesan bacaannya..]

 • Melaksanakan tuntutan Qiamulail bukanlah sesuatu yang mudah melainkan semuanya dipermudahkan allah untuk melaksanakannya. Seluruh  gerak geri manusia, akal,jiwa dan pancaindera berfokus kepada ayat-ayat al-Quran, suara-suara dikelilingnya menjadi senyap sepi, mata menjadi tenang..di ketika itulah kamu bermunajat kepada Rabbmu, mengadu segala kekurangan dan kelemahan sehingga allah mengangkat segala kesusahan dan melepaskan derita sengsaramu.
 • Qiamullail memberikan bekalan kekuatan jiwa yang agung. Kamu dapat berdepan dengan segala kepayahan dan kesusahan dan menghadapi para penipu dan penzalim.
 • Dengan Qiamulalil kita merasai kebersamaan dengan allah dan mendapat perlindungan dan kecintaannya. Siapa yang mendapat kecintaan dan kasih saying allah akan terpelihara dari segala kejahatan musuh.
 • Firman allah :

فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ يوسف: من الآية 64)

[Allah adalah sebaik-baik penjaga dan Dialah yang sebaik-baik Maha Penyayang antara para penyayang]

 كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ 

(يوسف: من الآية 24).

[Demikianlah kamu jauhkannya dari segala keburukan dan kejahatan. Sesungguhnya dia [Yusuf] adalah dari kalangan hamba-hamba kami yang jujur.]

 • Ketinggian iman
  • Iman akan menjadikan kita merasai izzatul iman bukan izzah dengan segala taghut. Imanlah yang memberikan pemilik risalah ini segala kekuatan dan menjaga dari penyakit lemah berdepan dengan tipudaya musuh-musuh allah.

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

(آل عمران 139)

[Jangan kamu merasa lemah dan bersedih hati sedangkan kamulah yang paling tinggi kedudukannya disisi allah  jika kamu beriman..]

 • Kita adalah pemilik agung kepada risalah islah dan taghyir. Ini adalah projek Islam dan kita adalah orang yang melaksanakan sebaik-baik kata dan sebaik-baik amal. [berdakwah]
 • Kita melaksanakan tugas da’ie ilallah di tengan medan siasi. Tidak mungkin kita dapat melaksanakan tugas ini melainkan dengan kita memiliki jiwa yang tenang, jauh dari merasai segala kesempitan dan kesusahan sedangka para musuh allah tidak malu-malu mempertahankan kebatilannya.
 • Bagaimana pula dengan sikap sang daie yang merasai malu  untuk menyampaikan risalah kebenaran sedangkan dia adalah manusia yang memiliki kebenaran manakala si batil tadi berbangga pula menyampaikan kebatilannya tanpa malu-malu.
 • Keimanan kepada qodar
  • Imanlah yang mengurniakan kepada pemilik dakwah kekuatan bersikap positif  berdepan waktu-waktu kritikal dan penuh ujian.
  • Seorang daie tidak disibukkan untuk menafsirkan sebab-sebab  munculnya  ujian-ujian tersebut itu..ini..Ambillah pengajaran yang berguna di sebalik ujian dan jauhkanlah dari segala perkara yang membawa kepada kelemahan.
  • Kita perlu yakin dan meletakkan semua yang berlaku dibawah Qoda’ dan pengawasan Allah SWT.
  • Manakala natijahnya adalah diluar zon tanggungjawab kita. Kita dituntut melipat gandakan usaha kita terutama berdepan dengan segala jentera musuh [3M-Money, Media, Mechine] untuk mengambil peluang ke atas kita :
  • Ingatlah pesan Harun a.s kepada Nabi Musa a.s

فُلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاء﴾ (الأعراف: من الآية 150)

[ Janganlah Engkau jadikan musuh bergembira melihat kemalangan yang menimpa aku..]

Akhlak yang praktikal di dalam diri

 • Antara akhlak amali sebagai seorang petugas jamaah yang perlu dilakukan sepanjang gerak kerja pilihanraya ialah :

1. Wafa’ [kesetiaan ] – setia kepada Bai’ah dan setia pada janji-janji menepati masa pertemuan kita.

أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: من الآية 34)

[Sempurnakan janji-janji kamu sesungguhnya setiap janji itu pasti akan dipertanggungjawabkan..]

2. Meninggalkan apa yang tidak ada kaitan dengan kita.

قال صلى الله عليه وسلم: “من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه” :الترمذي

[ Antara kebaikan Islam ialah seorang itu meninggalkan apa yang tidak kena mengena mengenainya]

3. Tinggalkan dari banyak berbicara.

قال صلى الله عليه وسلم: “كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع” :مسلم.

[ Cukuplah seseorang itu menjadi pendusta apabila dia berbicara apa yang dia dengar..]

4. Menjaga lidah. Orang mukmin bukan tukang laknat dan tukang keji.

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) :ق.

[ Tidak seseorang mengucapkan kata-katanya melainkan disisinya ada seorang Malaikat yang mencatatnya…]

 • Seorang daie yang berakhlak dengan sifat ini dan tertanam di dalam jiwanya sebagai orang dakwah dan pejuang risalah kebaikan dan cahaya pada umat menjadi , ma’aani ini menjadi injap ketenangan berdepan perang saraf [psikologi] dari musuh-musuh dakwah. Ia juga menjadi kunci robbani menjaga keselamatan gerakan dakwah kita.

 Asas 2 : Qudwah yang mengesani

 • Banyak kisah keteladanan unggul Nabi Yusuf a.s tercatat di dalam Manaqibnya. Antara yang menarik adalah pujian al-Quran kepada 2 ciri yang menonjol padanya iaitu :

إِنَّا نَرَاكَ مِنْ الْمُحْسِنِينَ :يوسف: من الآية 36

مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ :يوسف: من الآية 51)

 1. Bersifat Ihsan [ surah yusuf : 36]
 2. Bersih peribadinya. [ Surah Yusuf : 51]
 • Dua sifat ini menjadi ciri penerimaan manusia dan mereka redha kepadanya. Tidak ada pada diri Nabi Yusuf sedikitpun sifat riya’.

Adakah kita miliki contoh unggul seperti ini.

Adakah kamu menjadi bualan manusia tentang kemuliaan sifat ini pada diri kamu ?

Adakah kamu memberikan manfaat kepada orang yang berada disisimu melalui perbuatanmu sehingga mereka membenarkan kata-kata kamu ?

Adakah kita menjadi lebah seperti yang digambarkan di dalam hadis nabi s.a.w. “orang mukmin seperti seekor lebah yang memakan yang baik-baik, mengeluarkan yang hasil yang baik, hinggap pada tempat yang baik..tidak merosak dan membinasakannya…”

 • Antara sifat terpuji yang ada pada Sang Lebah yang boleh dijadikan teladan kepada kita sebagai da’ie ialah :
  • Berani dan sentiasa terkedepan, berkorban jiwa dan raga demi untuk kelansungan sel dan sarangnya, cintakan kerja berpasukan [amal jamaie], kerja secara sengap dan tidak merungut dan mengeluh, tidak mengharap pangkat dan kedudukan, bekerja dan terus bekerja serta tahu bahawa penamatnya hidupnya adalah kematian, tidak menyakiti maklhuk lain kecuali jika makhluk tersebut menyerang, menghalang usaha dan merosakkan sarangnya..terus bekerja tanpa henti,tidak bertangguh-tangguh, tidak hinggap pada tempat yang kotor dan busuk dan tidak suka pada yang busuk.
  • Sebahagian manusia benci pada lebah dan tidak suka kepada madu. Tapi majoritinya menerima dan akur kepada kebaikan lebah. Apabila  lidah mereka ditimpa kesakitan , rasa manis madu bertukar menjadi pahit. Begitulah sebahagian orang mukmin..pandangan dan persepsi mereka berlawanan, mereka melihat kebaikan sebagai satu kejahatan, kebenaran sebagai kebatilan, cahaya sebagai satu kegelapan sehingga kemanisan iman menjadi satu kepahitan di lidah mereka..kita adalah ibarat Sang Lebah bagi mereka ini..kita menjadi ubat dan penawar sehingga mereka nampak hakikat kebaikan lebah dan kejelasan iman.

  Asas 3 : Sentiasa memberikan sumbangan khidmat bakti penuh sukarela, memberikan pelayanan terbaik tanpa ada titik perselisihan dan perbalahan.

 • Allah berfirman di dalam al-Quran  :

وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُم﴾ :الأنفال: من الآية 46)

Maksudnya  :“ Jangan kamu berselisih dan berbalah nescaya kamu akan gagal dan hilang segala kekuatan kamu..”[al-anfal : 46].

 • Perselisihan sesama kita membawa kepada kegagalan dan kelemahan. Ia adalah satu bentuk kejahatan dan akan membawa kepada :
  • Kecaman dan celaan musuh
  • Mad’u melarikan diri dari kita
  • Tidak mencapai matlamat yang ditetapkan.
 • Pesan Rasulullah SAW kepada Abi Musa al-Asyaari dan Muaz r.a ketika dihantar sebagai daie di Yaman : “ Hendaklah kamu menyumbang, memberikan khidmat pelayanan kepada mereka secara sukarela tanpa meminta ganjaran bukan berselisih dan berbalah dengan mereka..”.
 • Di dalam satu hadis  yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibn Mas’ud r.a bahawa Nabi SAW pernah bersabda : “Mahukah aku khabarkan kepada kamu orang yang diharamkan dari sentuh api neraka?, dalam satu riwayat : “ diharamkan ke atas orang yang  menyantuni dan mendekati orang lain,bersikap mudah dan lunak terhadap  orang lain dari disentuh api neraka..”.
 • Dalam hal solat, Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud :                      “Betulkanlah kesalahan di dalam meluruskan sof dan berlemah lembutlah melalui isyarat tangan saudara-saudara kamu..dan janganlah kamu membuka peluang kepada syaitan..” [Abu Daud dan disohihkan oleh al-AlBani].
 • Hadis ini bermaksud jika ada sof yang tidak lurus dan sempurna dan ada orang yang mahu membetulkannya, maka orang yang solat itu perlu menunjukkan isyarat tangan secara lembut, tidak bersikap kasar dan keras.
 • Kalaulah di dalam soal solat pun nabi saw menyeru kita bersikap lembut apatah lagi jika di dalam hal-hal lain di dalam kehidupan. Ia adalah seruan menumbuh, membangkit dan menyuburkan semangat kasih sayang, memberika segala sumbangan tanpa mengharap  habuan, menjauhi sifat keras, kasar dan fanatik kepada pendirian masing-masing.
 • Jika kamu dapati ada dari kalanagn saudara kamu yang bersikap dingin terhadap kamu, bukanlah masanya untuk mencela, bermusuh atau berdendam. Tetapi berikanlah ruang kepada orang yang terkedepan berada di hadapan terutama dalam hal jihad, kebaikan dan kelebihan.
 • Bukan masanya untuk kita bertanya..tidakkan kamu lihat ?..kalau begitu..untuk apa dia berkata demikian, …kenapa tidak…, kenapa ya.., bagaimana?…mana hak saya!…,semua ini akan membuka pintu –pintu syaitan.
 • Ambil sikap dan pesanan Abu Ubaidah al-Jarrah apabila melihat orang Islam berselisih pendapat di dalam peperangan Zat Salasil. Beliau paham ia akan membawa kekalahan dan membuka ruang musuh menewaskan umat Islam. Lantas dia bersegera menamatkan perbalahan tersebut . Dia bersedia menjadi tentera kepada Amru bin al-“Aas sebagai menyahut pesanan Rasulullah SAW : “jangan kamu berbalah..”.

Asas 4 : Gerakan yang berdiri atas asas Basiroh [ pandangan yang jelas]

 • Ini beradasarkan taujih al-Quran yang bermaksud :

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

Katakanlah (wahai Muhammad) : Inilah jalanku, aku mengajak kamu ke jalan allah di atas landasan basiroh, aku dan orang yang bersama mengikutiku, maha suci allah aku bukan dari kalanagn orang yang musyrik..”[ Yusuf : 108]

 • Basiroh [pandangan yang berdiri atas asas yang jelas & betul ] ini merangkumi :
  1. Basiroh ilmiyah [ sudut ilmu]
  2. Basiroh tanzimiyah [ sudut organisasi]
  3. Basiroh bil waqi’ [ sudut realiti]
  4. Basiroh bil wasilah [ sudut cara dan teknik]
  5. Basiroh fil khitob [ sudut pengucapan, intipati dan sasaran khitob]
  • Ia adalah satu gerakan yang sistematik, berobjektif dan terpandu.
  • Untuk memastikan gerak kerja siasi, dakwah dan seruan kita mencapai pandangan yang tepat dan jelas [basiroh], maka perle kepada perkara berikut.
   • Sedar tentang sunnah al-kauniyah : ambil manfaat dari ilmu-ilmu moden dan terkini terutama eksploitasi kemajuan teknologi seperti menggunkan Handphone, Internet, media maya, jaringan maya dan sebagainya. Ia adalah sunnah yang allah sediakan untuk kita menggunakan untuk manfaat dakwah dan Islam.
   • Mendedah dan menyelidiki kebobrokan medium propaganda dan dan tipudaya musuh terhadap dakwah kita. Ini berdasarkan tindakan Rasulullah SAW mengarahkan Huzaifah al-Yamani menjadi pengintip dan penyiasat di dalam peperangan al-Ahzab.
   • Membebaskan diri dari terperangkap di dalam kancah peperangan yang tidak penting [sampingan-sekunder]. Jangan kita sibuk dengan cakap-cakap kosong musuh atau melayan rentak media massa atau cakapan orang awam. Jangan kita buang masa untuk menjawab segala perkataan dan tohmahan yang merperdayakan kita sehingga memesong kita dari  menumpukan kepada strategi dan cara kita, yang memporak perandakan usaha kita, mengabaikan perhatian kita terhadap tugas kita. Kita sebenarnya ada risalah yang jelas dan agung yang perlu kita sampaiakn pada umat kita…

Asas 5 : Menjadi Daie Dinamo bukan Daie Bateri

 • Dua-dua benda ini mengeluarkan cahaya,arus dan menjana elektrik namun kedua-duanya berbeza. Bateri perlu dicas dan mengambil tempoh masa tertentu. Bila habis sahaja casnya maka ia pun tidak boleh digunakan lagi. Sebaliknya berbeza dengan dinamo. Dinamo perlu hanya perlu kepada kepada langkah awal (mula) sahaja untuk mengaktif dan menggerakkannya. Selepas ia akan  menjana arus elektrik dengan menghasilkan cahaya. Ia tidak akan berhenti  kecuali jika ia terbakar atau ada orang yang akan menutup suisnya yang mengarus elektriknya dan perlu diulang semuala cara menghidupkannya.
 • Begitulah dua watak yang berbeza antara ‘daie bateri’ dan ‘daie dinamo’. Daie bateri akan sentiasa perlu dicas sedangkan daie dinamo akan terus bekerja tanpa henti kecuali jika ada insiden yang mematikan fungsinya.
 • Ini bermaksud seorang daie yang memikul tanggungjawab risalah akan meneruskan tugasnya walaupun dia keseorangan di medan perjuangan. Peranannya ialah memenangkan risalah ad-deen dan mengembangkannya sebagai mana kata Rubie bin Amir : “ Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan manusia dari perhambaan sesame manusia kepada perhambaan kepada Allah sahaja, dari penindasan ajaran selain Islam kepada keadilan Islam ..”.
 • Rub’ie tidak sebut, Allah mengutuskan ke atas kita seorang Rasul tetapi menegaskan bahawa ke atas kita menunjukkan bahawa kita adalah pemilik risalah agung ini. Andalah pembawa dan pengibar panji risalah ini samada sebagai calun pilihanraya atau sebagai petugas pilihanraya sehingga ungkapan ini membumi dan membenam di dalam jiwa raga kita.
 • Lihatlah bagaimana Imam al- Bana menggambarkan lelaki-lelaki Mujahid sebagai :

“seorang yang membuat persiapan untuk dakwahnya, memahami dakwahnya dengan hati dan jiwa, sentiasa berfikir untuk dakwahnya dan sentiasa bersiap sedia. Jika dijemput, dia akan hadir dan apabila diseru dia akan menyahut. Pagi, petang, cakapnya, serius dan guraunya tidak melampaui medannya. Dia tidak mengambil peranan selain dari agenda perjuangannya”.

“Engkau dapat membaca kesakitan yang disembunyikan pada raut wajahnya, kilauan matanya, ungkapan lidahnya serta getaran hatinya. Engkau dapati pada dirinya keazaman yang benar, keinginan yang tinggi dan matlamat yang jauh”.

 • Katanya Imam al-Bana : “ manakala  seorang yang menggelarkan dirinya sebagai sang pejuang, hanya tidur untuk memenuhi kelopak matanya, makan memenuhi nafsu perutnya, ketawa berlebihan, dia menghabiskan masanya untuk berhibur, bermain, pada perkara yang sia-sia dan membuang masa. Maka alangkah jauh sekali dia dari memperolehi kemenangan dan kejayaan atau dikalungkan gelaran sebagai seorang pejuang [Mujahid].”

Asas 6 : Sentiasa sedar

 • Sedar’ di sini bermaksud tidak alpa dan lalai, meninggalkan hal-hal yang membuatkan kita lupa dan alpa. Pejuang risalah bukan pejuang yang semberono dan diperalatkan, tidak tahu apa yang berlaku disekelilingnya atau  tidak sedar segala rencana yang menentangnya.
 • Umar R.A pernah berkata : “ aku bukanlah orang yang berpura-pura baik, dan sikap berpura-pura baik itu menipu aku..aku juga bukanlah orang yang selalu ditipu dan melakukan tidu daya ..akan tetapi orang mukmin adalah orang yang bijak dan pintar..tidak harus seorang mukmin jatuh ke dalam lubang sengat dua kali..”
 • Sedar di sini ialah memiliki cara gerak kerja yang tersusun, halus dan senyap, tidak bising-bising dan kecoh. Ia bukan gerakan yang menyebar debu-debu kerosakan juga tidak membawa apa-apa faedah. Allah berfirman di dalam surah al-Kahfi ayat 19 :

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً

dan hendaklah dia berlaku lembut dan janganlah ia memberi tahu kepada seseorang pun tentang keadaanmu..”[Al-Kahfi : 19]

Asas 7 : Disiplin

 • Disiplin di dalam amal pilihanraya bermaksud setiap ahli berpegang kepada disiplin berorganisasi [indhibat tandhimi] dan memberikan ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada keputusan syura dan pimpinan organisasi.
 • Antara contoh amali disiplin tandhimi ialah :
 • Meminta Izin [Isti’zan]
   • setiap petugas sentiasa membiasakan diri untuk mengambil pandangan atau pendirian sebelum melaksanakan apa-apa tugasan siasi dan menjauhkan diri dari berpegang kepada pandangan peribadi . Lihatlah di dalam kes Perang Khandak, bagaimana Rasulullah SAW diperintah meminta ampun  untuk mereka yang meminta izin di dalam keadaan baginda seorang yang memang diberi hak memaaf. Bagaimana pula dengan orang yang lewat dan terkebelakang tanpa meminta izin dan tanpa ada lasan yang munasabah ?
   • Firman Allah : [An-Nur ayat 62]

    —إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

    “Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman ialah mereka yang beriman kepada Allah dan RasulNya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah  dalam sesuatu urusan yang memerlukan perhimpunan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (wahai Muhammad) itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya.” (an-Nur: 62)

   • Ada perbezaan antara meminta izin untuk melakukan apa-apa kerja atau tugasan dan memberi alasan dari melakuakn apa-apa tugasan.
   • Memberikan alasan untuk tidak melaksanakan tugas dibenarkan dengan dua syarat :

1. Alasan yang benar yang diiringi dengan nasihat dan taujih agar turut serta berjihad. Sifat memberikan alasan itu bukan perangai yang sudah sebati dengannya.

3. Ada perasaan kesedihan dan kesesalan pada diri orang yang memberikan alasan atas kecuaian dia melakukan perkara kebaikan.

 • Ibnu Asyur ketika mengambil pelajaran dari kaedah ini menyatakan bahawa ayat ini menjadi sandaran asal di dalam system berjamaah untuk kepentingan ummah. Ini kerna sunnah menuntut bahwa setiap perjumpaan perlu ada seorang ketua atau pemimpin yang mengurus urusan permesyuaratan ini. Sunnah juga menyatakan bahawa tidak akan berkumpul jamaah melainkan dengan perintah dan arahan dari seorang ketua. Ketua itu kedudukannya sama dengan Nabi SAW yang bertindak mengurus urusan umat Islam. Tiada ada yang akan keluar dari majlis pertemuan melainkan dengan kebenaran dan izin Rasulullah SAW. Ini kerana kalaulah baginda SAW menjadikan perkara [sikap] menyelinap keluar dari majlis perjumpaan atas tujuan bagi memenuhi kehendak orang yang hadir maka ia akan menjadi pintu untuk meleraikan pertemuan atau perjumpaan tanpa menghasilkan apa-apa faedah dari perjumpaan tersebut.
 • Mengiktiraf kelemahan dan kesalahan
  • Segera memberi tahu segala kelemahan dan kesilapan jika berlaku demi menjauhkan dakwah dari membawa kesan-kesan negatif walaupun perlu kepada penangguhan sedikit gerak kerja dan keputusan yang perlu di ambil.
 • Interaksi yang baik terhadap segala informasi .

Perlu ada interaksi yang baik terhadap informasi yang diperolehi atau yang disampaikan, bagaimana atau bila. Kita perlu berakhlak dengan akhlak ‘Hazar’ [Sikap Berhati-Hati] Rujuk an-Nisa ayat 83.

 • Seimbang antara sentimen emosi dan kerasionalan akal.
 • Jangan kita berinteraksi terhadap pendirian atau peristiwa atau individu dengan sentimen emosi yang melulu tanpa mencapai apa-apa tindakan seterusnya. Tidak juga dengan rasional akal yang tidak mampu menambat jiwa dan menyatukan kasih sayang.
  • Seorang daie perlu bertindak sebagaimana ungkapan al-Bana : “Kekangkan gejolak jiwa dengan pandangan akal, manakala sinarilah ketajaman akal dengan perasaan yang membara…jadikanlah imaginasi berpijak dengan hakikat dan realiti…dan bumikan kenyataan dalam imaginasi yang terang dan hidup… jangan kamu menyeleweng sedikit pun pasti kamu akan tergantung mendapat kemenangan..jangan kamu bertembung dengan hukum alam… nati kamu akan ditewaskan tetapi kuasainya…dan pergunakanlah ia dan ubahlah arusnya dan mintalah pertolongan sebahagiannya akan sebahagian lain..dan nantikanlah waktu kemenangan…ia amat hampir dan dekat dengan kamu..maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi Allah, dan tidak pula menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah..”[Al-Faatir ayat 43 ]
 • Berjalanlah tanpa rasa jemu…bekerjalah tanpa rasa bosan…kedudukan di sini bukan terbuka luas untuk bicara yang panjang yang tidak membuahkan hasil tetapi cukup dengan isyarat bagi mereka yang bijaksana…

Read Full Post »