Feeds:
Kiriman
Komen-komen

Archive for the ‘DAKWAH’ Category

dakwah2

Firman Allah SWT di dalam al-Quran

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما

“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka diantara mereka ada yang gugur . Dan diantara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak merubah (janjinya)”. Maka allah memberi balasan pahala kepada golongan siddiqin yang bersikap benar, dan allah memberikan azab kepada orang yang munafik jika ia kehendaki atau mengampunkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..” [ Ahzab ayat 23-24]

Ayat-ayat di atas menegaskan sikap mereka yang benar dan jujur di atas jalan dakwah. Mereka ialah orang yang benar dan jujur di dalam perjuangan mereka untuk meninggikan kalimah allah walau pun terpaksa berkorban apa sahaja melibatkan darah dan keringat sehingga layak di gelar sebagai para syuhada’.

Imam Qurtubi di dalam tafsirnya  Jami’ Li Ahkamil Quran menyebut bahawa ayat ini diturunkan sempena pujian Allah khusus kepada Anas bin Nadhar yang tidak sempat bersama Nabi SAW turun di dalam perang Badar tetapi telah mati syahid di dalam peperangan Uhud sedangkan di badannya terdapat lebih 80 tikaman musuh.Manakala Saidina Aisyah r.a.pula ayat ini diturunkan kepada Thalhah bin Ubaidillah.r.a sehingga Rasulullah SAW menyebut : “ Thalhah telah pasti mendapat syurga..”.

Manakala Baihaqi pula meriwayatkan dari Abi Hurairah r.a bahawa Rasulullah SAW ketika menghampiri tubuh Mus’ab bin Umair yang terkorban syahid di dalam perang Uhud, lantas baginda membaca ayat ini. Kemudian Rasulullah bersabda :aku bersaksi bahawa mereka ini adalah para syuhada di sisi allah pada hari Kiamat, maka datangilah mereka dan ziarahilah mereka..”

Ibnu Kathir di dalam tafsirnya menyebut bahawa orang yang beriman sentiasa berpegang kepada janji setia dan mithaqnya. Manakala ayat ‘mereka tidak menukar dengan apa-apa tukaran’ bermaksud orang yang beriman tidak akan menukar ganti perjanjian mereka dengan allah, mereka sekali-kali tidak akan melanggarinya dan tidak menukar gantinya dengan yang lain..”. Itulah sikap dan pendirian orang mukmin terhadap kesetiaan mereka dengan perintah dan janji setia mereka dengan allah. Wujud sikap as-Sidq di dalam kata-kata dan perlakuan mereka [sidqul qaul wa sidqul amal] sehingga mereka mengimplimentasikannya di dalam ritma kehidupan mereka sepanjang berada di jalan dakwah dan jihad ini.

Imam at- Tabari pula menjelaskan bahawa ‘mereka yang telah membenarkan janji mereka..” itu ialah mereka yang telah menyempurnakan janji setia untuk bersabar di atas segala kesusahan dan kesulitan dan ketika menghadapi kepayahan. Manakala ayat ‘sebahagiannya telah menunaikan janji..’ bermaksud ada dari kalangan mereka yang mengall- outkan segala amal mereka yang mereka bersumpah setia untuk Allah sehingga mengorbankan diri mereka, ada yang syahid di dalam perang Badar, ada yang syahid di medan Uhud dan di peperangan yang lain. Ayat  “Sebahagiannya pula menanti dan menunggu giliran..” pula bermaksud ada sebahagian mereka menghabiskan segala usaha dan tenaga sebagaimana orang yang sebelum mereka yang telah menyumpurnakan janji setia mereka dengan Allah untuk memenangkan agama Allah dan mengalahkan musuhnya.

Imam Ibnu ‘Asyur di dalam tafsirnya “Tafsir at-Tahrir wa an-Tanwir’ menjelaskan bahawa apabila allah menyebut ‘ada sebahagian lelaki yang beriman yang telah membenarkan janjinya..’, ia merujuk kepada para sahabat yang telah teguh pendirian berdepan dengan musuh di dalam Perang Uhud. Antaranya  Uthman b. Affan, Anas b. Nadhar, Tholhah bin Ubaidillah, Hamzah bin Abdul Mutalib, Sa’eed  b. Zaid, Mus’ab bin Umair. Anas b. Nadhar, Hamzah dan Mus’ab syahid di medan Uhud. Manakala Tholhah telah dipotong kedua belah tangannya di dalam keadaan beliau mempertahankan diri Rasulullah SAW..”.

Antara pengajaran penting yang perlu dicontahi oleh para aktivis dakwah ialah perlu bersikap as-Sidq [benar] di dalam amal dakwah.

Sikap benar di dalam amal dakwah menuntut para du’at kepada kriteria berikut:

1. Sidqu an-niat

2. Sidqu al-fikroh

3. Sidqu al-kalimah

4. Sidqu al-amal

5. Sidqu al-infaq

dakwahSidqu an-niat bermaksud seseorang da’ie perlu memiliki sifat ikhlas di dalam menyampaikan risalah dakwah. Da’ie tersebut perlu berlapang dada dan berjiwa luas berdepan dengan musuh dan para mad’u. sikap ini akan membuahkan kekuatan dorongan dalaman untuk da’ie tadi terus thabat di atas jalan dakwah.

Sidqu alfikroh pula para daie tadi memiliki kekuatan fikrah dengan berpegang kuat dengan manhaj dakwah, tajarrud dengan manhaj, memiliki thaqofah islamiah dan mu’asorah yang sempurna serta memahami permasalahan umat dan tahu bagaimana untuk mengatasinya. Penguasaan fikroh dan manhaj amal akan menjadikan da’ie tadi memiliki kekuatan untuk mengurus dan merancang amal dakwah, ,memahami peta-peta amal dakwah, menguasai fiqh dakwah dan menyusun ‘abcd’ dakwah berdasarkan marhalah dan mehwar dakwah.

Sidqul Kalimah pula menuntut para da’ie menyampaikan ungkapan dakwah dengan menggunakan ungkapan yang baik [al-kalimah at-thoiyyibah], kata-kata tersebut lahir dari hati yang ikhlas kerana kata-kata yang lahir dari hati akan sampai ke hati. Begitu juga ungkapan perkataan tadi perlu meraikan uslub yang penuh hikmah berdasarkan sasaran dakwah. Di sana ada pelbagai uslub yang digunakan untuk menyampaikan mesej dakwah samada uslub tabsyir atau uslub inzar, uslub fardiy atau uslub jamaie, uslub jahriyah atau uslub kitman. Dalam lain perkataan para da’ie perlu memiliki fiqh al-qalb [ fiqh memahami hati manusia]. Secara tidak langsung ia memberikan kekuatan mempengaruhi [quwwatu at-tathir] seorang da’ie kepada mad’unya.

isteri dakwahSidqul amal pula bermaksud para da’ie perlu membenarkan keikhlasan amalnya dengan terus berkorban, berjuang tanpa henti dan konsisten. Dengan kata lain dia perlu memiliki sifat ‘Jidddiyah’ , ‘Tadhiyyah’ dan  ‘Istimrariyah’ di dalam gerak amal dakwahnya. Ketiga-tiga sifat ini akan membawa kepada kekuatan haraki di dalam amal dakwahnya. Contohilah sifat para sahabat r.a yang telah berjuang menghabiskan saki baki kehidupan mereka untuk dakwah sebagaimana asbab ayat ini diturunkan.

Mankala yang kelima ialah ‘sidqul al-infaq’. Ini kerana kalimah sodaqo juga boleh membawa kepada sodaqoh yang bermaksud mengeluarkan sebahagian harta untuk diberikan kepada orang lain secara ikhlas. Harta-harta yang disumbangkan itu merupakan infaq fi sabilillah. Bukankan Imam Hasan al-Bana menyebut dan menjelaskan para ikhwannya ungkapan ‘Sunduquna Juyubuna..” [ tabung-tabung kewangan kita adalah dari kocek-kocek kita..].Ini adalah gambaran kekuatan kuantiti di dalam mengukur pengorbanan dakwah.

Jika para du’at bersifat dengan sifat  as-Sidq fil ad-dakwah, maka dakwah ini akan beroleh kemenangan samada di dunia atau pun di akhirat sebagai para syuhada.  Benarlah Allah menyebut di dalam perenggan kedua ayat ini.. ‘agar Allah membalas kepada orang yang telah membenarkan janji mereka akan janji mereka..” dengan balasan syurga di atas kejujuran [ as-Sidq] dan kesetiaan [al-wafa] mereka menyempurnakan janji setia mereka kepada Allah. Sifat as-Sidq dan al-Wafa’ adalah dua akhlak penting sebagai seorang daie untuk mendapat seqah mad’u dan menambat hati mereka.

As-Syaheed Syed Qutb ketika memberikan komentar tentang ayat ini katanya :

“Para sahabat r.a.h di zaman Rasulullah SAW telah terbiasa dengan perjanjian-perjanjian mereka dengan Allah. Keteguhan hati dan keyakinan mereka senantiasa dikuatkan dengan adanya pertalian janji tersebut. Mereka berjanji untuk mendapatkan perniagaan yang jauh lebih indah dibandingkan dengan perniagaan apapun yang ada di dunia ini. Mereka tidak ingin begitu saja melepaskan cita-cita mereka dalam mendapatkan kesyahidan, hanya karena lemahnya hati yang tidak terikat pada suatu kepastian.

Dan ketika cita-cita itu belum terwujud, maka mereka menunggu dengan rasa harapan dan rasa penuh bimbang. Harapan agar dipertemukan dengan wanginya bau syurga dalam kesyahidan dan kebimbangan akan keikhlasan mereka dalam menghibahkan jiwa raga di jalan Allah. Maka ketika timbul niat selain dari pada Allah, mereka akan bersujud dan memperbaharui niat mereka agar ketika tiba waktunya nanti, mereka benar benar mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah.”. Moga kita terus benar dan jujur di atas jalan dakwah ini.

Advertisements

Read Full Post »

Re-Orientasi Fiqh Dakwah

Kalimah ‘ad-dakwah’ dijustifikasikan kepada kerja-kerja mengajak manusia kepada jalan allah. Manakala mereka yang bekerja di jalan dakwah digelar sebagai da’ie. Kerja dakwah pula wajib dari sudut tuntutan syarak dan bertujuan memenuhi keperluan masyarakat. Usaha dakwah tidak terhenti kepada usaha mengajak tetapi perlu menterjemahkan makna dakwah dalam bentuk praktikal dan membumi di bumi realiti.

Realitinya para du’at amat berhajat kepada mengungkapkan semula takrifan dakwah di dalam konteks istilah fiqh dakwah. Fiqh dakwah ialah :

“ satu bentuk kefahaman dan penguasaan yang mendalam terhadap subjek dakwah Islam, hakikat, cara dan intipatinya…’.

Ia menjelaskan bahawa orang yang bekerja untuk dakwah bukan bekerja untuk mengulang-ulang teori amal islami dalam pelbagai dimensinya yang berbeza dari sudut tarbiyah, sudut takhtit dan tanzhim dengan ungkapan kalimat-kalimat retorik tetapi menterjemahkannya ke dalam reality yang dapat dirasai, memberikan dorongan secara langsung, pengembangan amal secara praktikal dan pemerolehan amal secara efektif.

Dalam erti kata lain seorang daie yang memiliki fiqh dakwah ialah :

1. Orang yang memahami bahawa amal islami bukan mengumpul informasi demi informasi semata-mata tetapi ia adalah menyiapkan setiap akh itu untuk memaksimakan keupayaan pemikiran dan fizikalnya serta menyumbang segala material dan usahanya selari dengan perancangan dakwah bagi mencapai objektif dakwah tersebut.

2. Orang yang memahami tabiat , peranan, tanggungjawab dan marhalah dakwah dengan kefahaman yang jelas dan mendalam.

3. Orang yang memiliki pemikiran yang bukan bersifat teorikal tanpa ada hubung kait dengan waqi’ dakwah dan permasalahan-permasalahan dakwah tetapi ia satu bentuk pemikiran yang bersifat praktikal yang dapat memberikan penyelesaian  secara amali dan realistik. Bahkan ia merupakan satu fiqh yang mampu memberikan daya tolakan zatiah untuk menggerakkan akh ad-daie untuk bergerak dengan proaktif dan terlibat di dalam mengatasi isu-isu dakwah di medan amali dan pelaksanaan.

4. Fiqh dakwah ini menjadikan para du’at bergerak bersama kafilah dakwahnya dengan satu perasan yang merasai kesyumulan dakwah. Ia mengesani semua aspek dan sudut umat samada perkara ruhiyah, siasah, tandhim dan keilmuan tanpa ada pemisahan antara stu sama lain.

5. Ia juga bermaksud bahawa seorang da’ie perlu mengikat kehidupan hariannya, saudara-saudaranya dan halatuju   pemikiran mereka  dengan objektif dan matlamat dakwah.Ia berputar dan berlegar di atas putaran dan kitaran orbit dakwah ke mana dakwah itu berputar.

6. Ia juga bermaksud seorang daie itu menumpukan fokus segala usahanya, memberikan perhatian kepada ikhwahnya untuk melakukan amal islami dengan cara yang paling terbaik dan mantap. Amal islami yang terbaik itu terhasil dari tarbiyah ruhiyah dan tarbiyah akhlaqiah yang mendalam, kesedaran siasah yang cukup matang dan pemikiran islam yang tulen jauh dari segala kekeliruan.

Dengan kata lain fiqh dakwah ini akan menjadikannya pembela dakwah, segera menghapuskan segala kalimat yang keluar dari bibir-bibir manusia yang cuba untuk melemahkan semangat dakwah.

Para salafussoleh cukup faham dan arif perkara ini sebagaimana kisah yang terjadi pada salah seorang tentera Khalid al-walid semasa pembukaan Kota Syam. Tentera itu berkata :

“ alangkah ramainya bilangan tentera musyrikin dan sedikitnya bilangan tentera umat Islam..”

Mendengar kata-kata tersebut, lantas Khalid menjadi marah kerana dia faham kalimah ini mengundang rasa lemah semangat kepada tentera Islam. Maka Khalid pun berteriak, katanya :

sesungguhnya bilangan tentera akan semakin ramai dengan pertolongan dari allah dan bilangan akan berkurang dengan adanya perasaan lemah semangat ..bukan dengan kuantiti para tentera..”

Justeru fiqh dakwah ialah fiqh yang mampu menggerak dan menterjemahkan amal ke medan sebenar, yang mampu memberikan solusi-solusi dan memimpin perubahan kepada umat…dakwah yang memindahkan medan bercakap dan retorik kepada medan amal dan bertindak…medan membina institusi – institusi dan wadah-wadah amal yang menangani dan menyelesaikan isu-isu umat.

Read Full Post »

Amal Islami ialah kerja-kerja yang berorientasikan islam atau kerja-kerja yang berpaksikan islam ke arah memastikan islam sebagai deen wa daulah terlaksana di dalam segenap kehidupan. Lapangan amal islami luas sesuai dengan keluasan ajaran islam merentas sempadan bangsa , bahasa dan geografi.

Amal islami ialah amal-amal yang berpaksikan kepada nas-mas syarie dan kefahaman  salafussoleh. Amal islami yang tidak berpaksikan kepada asas-asas syarak akan menimbulkan perkara-perkara berikut sebagaimana yang disebut Syeikh Jasim Muhammad Muhalhil al-Yaasin iaitu:

 1. Kepentingan hawa nafsu dan tekanan politik,sosial dan kepartian di dalam penulisan para penulis.
 2. Analisis yang bersifat juz’ie dan hanya berpegang kepada konsep-konsep umum.
 3. Pengkaji yang memiliki skop yang terbatas dan tidak memahami apa yang dikehendaki.
 4. Penulisan hanya menceduk secara simple daripada buku-buku islam yang bersifat umum .

Keadaan ini akan membawa pengaruh negatif seperti berikut :

 1. Menimbulkan salah faham kepada para pemuda di dalam kefahaman dan ilmu .
 2. Wujud dialog dan perdebatan yang tidak matang dan berasaskan kefahaman.
 3. Para penulis sibuk menjawab dan mengkritik sesama mereka sehingga merosakkan ukhuwwah dan kasih sayang.
 4. Wujud keta’asuban kepartaian di dalam penulisan dan meruntuhkan keperibadian islam.
 5. Timbul penulisan untuk menjawab dan menyanggah artikel tersebut dari kalangan penulis yang berkepentingan jahat, berpemikiran sekular dan liberal.
 6. Terhenti untuk mendepani musuh musyrik disebabkan terpaksa berdepan pula dengan mereka yang menganut akidah dan ideologi yang rosak.

Setiap para amilin di medan amal islami perlu memiliki beberapa dhawabit [asas/kaedah] supaya amal islami yang dilaksanakan itu tidak tergelincir dari landasan syarak dan terjebak di dalam kancah kesilapan dan kesalahan.

Dhawabit ini penting untuk membentuk kesedaran umum, memperolehi pengetahuan yang luas, memberikan para du’at kemampuan berinteraksi secara positif dengan realiti dan pertembungan sehingga lahir generasi yang mampu memikul beban perjuangan yang besar dan tidak bertepi ini.

Dhawabit di ambil dari kata akar ‘dhabit’ yang bermaksud melazimi sesuatu atau di segi istilah pula dhabit yang menghimpunkan semua furu’ dari satu bab di dalam satu dhabit. Dhabit lebih khusus dari kaedah. Kaedah pula menghimpunkan semua furu’ dari bab-bab yang berbagai-bagai.

Setiap dhabit ini akan menghimpunkan beberapa furu’ yang berbagai-bagai pada satu kefahaman dari kefahaman-kefahaman Islam sehingga membina kaedah yang bersepadu. Kepentingan dhawabit ini kepada para du’at ialah :

 1. Membentuk bakat dakwah dan sensitiviti harakiy dikalangan para pemuda dakwah. Ini akan memastikan para pemuda ini berada di atas jalan dakwah yang sohih dan tulen ditengah-tengah aliran ideologi semasa.
 2. Sukarnya menghimpunkan perkara-perkara furu’ di dalam masalah dakwah di dalam satu kaedah. Maka perlu ada dhawabit [prinsip] yang mudah dijaga dan dirujuk untuk mengelak terjebak di dalam salah faham.

Syeikh Jasim Muhammad al-Muhalhil telah meletakkan 20 dhawabit di dalam Amal Islami. Antara dhawabit tersebut ialah ;

 1. Ilmu adalah perisai atau senjata untuk memelihara diri..siapa yang memilikinya dia akan terkedepan dan mendapat ketinggian.
 2. Ilmu dipelihara dengan memuliakannya dan meletakkannya pada kedudukannya.
 3. Mengambil sikap berhati-hati di dalam ungkapan yang mewajibkan disebut perkara yang bersifat usul dan furu’.
 4. Orang Islam awam diseru kembali kepada usul agama dan dijauhkan dari perselisihan furu’.
 5. Thiqoh dan kasih sayang yang erat antra syeikh dan muridnya, begitu juga antara qiyadah dan jundinya adalah jalan kebaikan dan keselamatan.
 6. Kekuatan keberanian di dalam menegakkan kebenaran jalan kemenangan di dunia dan akhirat.
 7. Berpada-pada @ berhati- hati  di dalam  berhukum berdasarkan makna bukan pada lafaz.
 8. Nilai sesuatu perkara pada ketelitian dan keterperinciannya [kualiti] bukan pada banyak atau besarnya perkara itu.[ kuantiti]
 9. Ambil faedah dari pandangan para pengkritik dan tidak memberi perhatian padanya bagi mengelak iri hati para pendengki.
 10. Berterusan untuk terus menyumbang dan melakukan kebaikan dan tidak memandang kepada komen-komen.
 11. Kesudahan yang membawa kepada pesimis adalah bagi mereka yang berpegang pada cercaan dan fitnah serta bersikap tidak peduli kepada pandangan para ulama umat.
 12. Berbaik sangka dengan semua orang islam dan membawa kata-kata mereka dengan cara yang baik dan menutup keaiban mereka.
 13. Kesalahan perkara yang biasa terjadi kepada para mujtahid tetapi perlu mengekalkan kelebihan dan kemuliaan  mereka.
 14. Perselisihan di dalam masalah akidah tidak mewajibkan kepada permusuhan dan bunuh membunuh dan tidak pula terhalang dari menerima nasihat dan berdialog.
 15. Bila seorang rijal itu dominan sifat kebaikannya maka jangan disebut keburukannya begitu juga sebaliknya.
 16. Dakwah dan Harakah Islamiah  terpelihara selama mana berterusan kuatnya hubungan dengan Allah swt.

Begitulah beberapa dhawabit di dalam amal islami yang mesti dimengerti dan difahami para du’at dan para petugas di lapangan amal islami.

Read Full Post »

105. dan Katakanlah (Wahai Muhammad): Beramalah kamu (akan Segala Yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang Yang beriman akan melihat apa Yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui perkara-perkara Yang ghaib dan Yang nyata, kemudian ia menerangkan kepada kamu apa Yang kamu telah kerjakan”.

Ayat di atas merupakan siri-siri ayat popular di telinga para aktivis dakwah dan tarbiyah. Ayat yang sentiasa memberikan dorongan dan inspirasi bekerja dan terus bekerja. Ayat ini menjadikan orientasi amal sebagai ukuran kepada kejayaan dakwah dan peluasan tajmik. As-Syeikh Yusuf al-Qardawi di dalam bukunya ‘Jail an-Nasr al-Mansyud’ menjadikan jail al-amal sebagai prasyarat kepada kemenangan Islam. Bukan generasi yang terkesima dengan sejarah silam atau generasi yang pandai beretorik dan berdebat.

Di dalam surah as-Soff ayat 2-3 Allah mencela orang yang pandai berbicara dan beretorika tetapi lemah amalnya. Bahkan para du’at ini diancam kemurkaan dari Allah SWT  :

2. Wahai orang-orang Yang beriman! mengapa kamu memperkatakan apa Yang kamu tidak melakukannya!

3. amat besar kebenciannya di sisi Allah – kamu memperkatakan sesuatu Yang kamu tidak melakukannya.

Hakikatnya Allah menciptakan manusia untuk beramal dan bekerja. Amal dan kerja adalah kayu ukur ujian allah ke atas hambanya untuk menguji takat ihsan seseorang. Allah tidak memandang pada rupa paras kita dan tubuh badan kita tetapi pada amal dan hati kita.

Amallah yang akan menjadi perhitungan terbesar di sisi allah. Ini kerana nilai seorang daie pada amal dan kerja yang dia lakukan. Zaman ini zaman amal bukan zaman petah berbicara. Berapa banyak kepetahan berbicara tetapi amal mereka kosong. Sepatutnya kepetahan amal dan kerja mengatasi kepetahan berbicara.

Imam al-Bana menyatakan : “ Medan bercakap tidak sama medan amal, manakala medan jihad tidak sama dengan medan amal , manakala medan jihad sebenar pula tidak sama dengan medan jihad yang salah..”

Pada penggal ayat 105 at-taubah Allah  menggunakan feel amr (ayat printah) kepada baginda ar-Rasul. Perintah yang diikuti dengan suruhan dan kewajipan  bekerja menyampaikan risalh dakwah tanpa ada titik hentinya. Perintah yang nantinya akan dinilai Allah, para rasulnya dan orang-orang yang beriman. Bahkan amal tersebut akan dihadapkan di hadapan Allah nanti di padang Mahsyar tentang kerja tabligh risalah yang telah ditaklifkan allah ke atas para hambanya terutama para aktivis dakwah.

Betapa pentingnya amal sehingga allah mengaitkannya dengan persoalan iman. Kualiti iman akan menentukan kualiti amal. Begitulah sebaliknya, jika para du’at lemah imannya maka akan lemahlah amal dakwah, amal tarbiyah dan amal tajmiknya. Amal adalah cerminan iman seseorang. Hubungan iman dan amal adalah hubungan adik beradik sehingga dikolerasikan di dalam al-Quran “barangsiapa yang beriman dan beramal salih’ atau ‘ kecuali orang-orang yang beriman dan meelakukan amal solih’. Iman tanpa amal adalah kosong manakala amal tanpa iman pula adalah sia-sia.

Amallah yang akan membawa kita meraih kehidupan yang baik [hayatan thoyyiba] dan berkualiti tinggi. Ayat 97 an-Nahl bermaksud :

97. sesiapa Yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia beriman, maka Sesungguhnya Kami akan menghidupkan Dia Dengan kehidupan Yang baik; dan Sesungguhnya Kami akan membalas mereka, Dengan memberikan pahala Yang lebih dari apa Yang mereka telah kerjakan.

Amal yang allah kehendaki daripada kita ialah yang bersifat ihsan dan ahsan. Ihsan ialah kemampuan melakukan sesuatu amal daripada kebiasaan yang dilakukan umat Islam . [ an-ta’mala akthar mimma amila bihi ghairuka]. Seorang aktivis dakwah perlu melakukan melebihi kebiasaan umat islam biasa. Jika sorang muslim mampu membaca satu halaman sehari, maka seorang yang ihsan akan membaca lebih dari itu. Jika seorang muslim biasa mampu melakukan solat malam sekali seminggu, maka yang sampai takat ihsan akan melakukan lebih dari itu. Mereka adalah watak para du’at super yang bekerja secara luar biasa untuk meraih syurga yang luar biasa. Itulah takat IHSAN di dalam beramal.

Perkara yang kedua di  dalam beramal ialah melakukan sesuatu amal itu secara ahsan. Al-ahsan ialah amal yang menepati dua kriteria iaitu tepat dan tidak bertentangan dengan syariat serta ikhlas. Para aktivis dakwah perlu melaksanakan masuliyah dakwahnya  secara ahsan. Ahsan ialah satu konstruks pengukuran allah untuk menguji hambanya siapakan yang paling terbaik. Firman allah di dalam surah al-Mulk ayat 2 :

“

2. Dia lah Yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) – untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu Yang lebih baik amalnya; dan ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang Yang bertaubat);

Para aktivis dakwah perlu merefleksi amal dakwah dan tarbiyahnya.

Sejauh mana tahap ketepatan dan keakuratannya dengan tuntutan syariat ?

Sejauh mana tahap keikhlasannya di dalam melaksanakan amal-amal dakwah ?

Adakah habuan dunia menjadi dambaannya ?

Jika tidak ada salah satu, maka mungkin amalnya menjadi sia-sia atau ditolak oleh Allah SWT.

Antara aspek lain juga yang perlu dinilai ialah memastikan amal yang dilakukan itu di dalam lingkungan ‘afdhalul amal’. Nabi pernah ditanya ‘apakah amal yang paling afdhal?’. Baginda menjawab amal yang paling afdhal berdasarkan situasi dan keperluan pada masa itu.

Ketika ini kita hidup di dalam zaman tiada khalifah, zaman yang tiada daulah, zaman di dalam umat Islam lemah. Maka amal yang paling afdhal ialah berusaha menegakkan semula khilafah dengan usaha dakwah dan tarbiyah.

Namun ketika mana para aktivis dakwah lesu dan lemah semangat dakwah akibat kesibukan dilapangan umum, maka amal utamanya ialah AMAL TARBAWI bagi mengembalikan kondisi, posisi dan kualiti ruhiyyah dan maknawiyahnya sang kader tadi.

Kemenangan Islam tidak akan diperolehi dengan berpeluk tubuh..

Kemenangan islam tidak akan  dicapai dengan sifat malas dan tidak indhibat..

Kemenangan Islam tidak akan  diperolehi dengan hanya asyik  ber’facebook’ dan ber’twitter’ dan menjawab email..

Kemenangan Islam tidak akan dicapai dengan hanya pandai berstrategi dan berteori…

Kemengan Islam tidak akan dicapai dengan pelbagai dalih dan alasan dalam memberikan komitmen dan iltizam jamaie…

Islam akan menang dengan jalan jihad dan amal, jalan dakwah dan tarbiyah, jalan perjuangan yang tidak ada titik hentinya. Bertanyalah pada diri kita : “Hal Nahnu Qaumun Amaliyun..” [ adakah kita umat yang bekerja]

Jika kita bekerja pasti bertambah ma’du kita..

Jika kita bekerja pasti berkembang tajmik kita..

Jika kita bekerja pasti meningkat syukbah kita..

Jika kita bekerja pasti meluas fikroh kita..

Jika kita bekerja pasti mantop usrah kita..

Jika kita bekerja pasti kita meraih redha ilahi... dan

Kita bekerja untuk menggapai syurga tertinggi…

Semoga kita terus bekerja dan terus bekerja untuk dakwah ini. Allah tidak akan bertanya pada hasil yang kita perolehi dari dakwah ini tetapi allah akan bertanya apa yang telah kita sumbangkan untuk dakwah ini. Moga dakwah ini dipenuhi oleh mereka yang siap beramal untuk menyongsong kejayaan dan kemenangan dakwah ini.

Read Full Post »

Makna Tajdid Ruh Dakwah di sisi seorang Da’ie

 • Tajdid ruh dakwah bererti seorang da’ie perlu memiliki perasaan dan kesedaran bahawa dia adalah orang yang membawa satu risalah, satu matlamat , satu manhaj. Ibnu Qayyim menjelaskan bahawa kalimah du’at kata jamak dari perkataan da’ie..lalu disandarkan mereka kepada allah sebagai satu penghormatan dan ciri khusus mereka iaitu para du’at yang dicirikan mereka dengan berdakwah, yang menyeru kepada deen allah, beribadah kepadanya, mengenali dan mencintainya. Mereka adalah makhluk allah yang khusus, paling mulia martabat di sisi allah serta paling tinggi kedudukan.
 • Tajdid ruh dakwah bermaksud  seseorang da’ie itu  telah menjadikan dakwah adalah urusan yang paling penting dari segala perkara yang paling penting [al-hammul al-aham] dari segala-galanya. Begitu juga dia menjadikan dakwah kerja yang paling besar [al-syaghlul al-akbar]di dalam kehidupannya di mana cita-cita dan cara berfikir untuk dakwah adalah asas dan titik tolak  amalnya.
 • Maksud tajdid ruh dakwah  apabila dia menjadikan mumarasah dakwah (operasi dakwah) sebagai satu perilaku yang bersifat praktis dan zatiah di dalam dirinya. Dakwah hidup di dalam dirinya. Dakwah adalah jatidirinya, dia menggerakkan dakwah dari zatiah dan ijabiyah dirinya tanpa perlu kepada dorongan material, arahan , taujih, semangat dan follow-up. Bagaiman ungkapan seorang akh ketika dia melihat orang yang bersolat dari kalangan orang baru. Katanya : “ aku tak selesa melihat mereka sehingga aku bertaaruf dengannya, aku pernah berkenalan salah seorang dari kalangan mereka yang dahulunya penyanyi yang mahsyur sehinggalah dia sekarang menjadi salah seorang aktivis masjid dan lembaga..”
 • Contoh yang praktikal dari sifat seorang daie ini ialah pada sosok da’ie mujahid Imam as-Syahid Hasan al-Bana ketika beliau menukilkan di dalam diari dakwahnya di fasa awal penubuhan Jamaah Ikhwanul Muslimin. Katanya : “Tidak ada seorang pun tahu kecuali hanya Allah sahaja yang mengetahuinya..betapa setiap malam-malam yang kami lalui  , kami habiskannya dengan membicarakan  permasalahan umat sehingga sampai ke semua sudut kehidupan, kami menganalisa penyakit umat dan ubatnya, kami berfikir untuk merawat dan mengubati penyakit tersebut .Ia telah memberi kesan kepada kami sehingga membawa kepada tangisan dan air mata…Betapa kami kagum melihat diri kami  merasai sensitiviti tersebut di ketika ramai orang menghabiskan masa mereka berfoya-foya, melepak di kelab-kelab malam, berulang alik ke tempat-tempat maksiat yang akan merosak dan memusnahkan diri mereka. Aku pernah bertanya salah seorang dari mereka ,kenapa kamu membuang masa di tempat-tempat tersebut. Jawabnya :“aku sedang membunuh waktu hidupku ..”. Tidaklah si yang hina tadi sedar bahawa orang yang membunuh masanya bererti dia telah membunuh dirinya. Maka sesungguhnya waktu itu adalah kehidupan..”

Bagaimana mentajdid ruh dakwah ke dalam jiwa kita ?

1. Mentajdid kesedaran, kefahaman dan mu’ayasyah kita terhadap kemuliaan dan kelebihan martabat dakwah. Allah sentiasa menginspirasikan kita akan kemuliaan dakwah di dalam Surah Fussilat ayat 33 :

33. dan tidak ada Yang lebih baik perkataannya daripada orang Yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal Yang soleh, sambil berkata: “Sesungguhnya Aku adalah dari orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah)!”

Martabat dakwah  berada pada setinggi-tinggi kedudukan dan semulia-mulia maqam selepas maqam kenabian. Ibnu Qayyim menyebut : “ Kedudukan berdakwah ke jalan Allah adalah semulia-mulia kedudukan seorang hamba..”. Dakwah adalah wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah.

2. Keyakinan terhadap ganjaran dan pahala yang diperolehi dengan usaha dakwah yang dilakukan. Firman allah di dalam surah al-Qosas : 61.

61. (jika sudah diketahui Yang demikian) maka Adakah orang Yang Kami janjikan kepadanya janji Yang baik (balasan syurga) lalu ia mendapatnya, sama seperti orang Yang Kami kurniakan menikmati kesenangan hidup di dunia kemudian ia pada hari kiamat termasuk Dalam golongan Yang dibawa (untuk menerima azab neraka)?

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “ Barangsiapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk baginya balasan pahala sebagaimana pahala orang mengikutinya, tidak berkurang sedikit pun ganjaran pahalanya, manakala siapa yang mengajak kepada kesesatan baginya balasan dosa sebagaimana balasan orang yang melakukan dosa tersebut , tidak berkurang sedikit pun daripada dosa tersebut”. [ Riwayat Muslim 2674 / Abu daud 4609 ]

3. Faham bahawa dakwah adalah tanda agama dan beragama.Inilah yang difahami oleh para sahabat r.a bahawa apabila mereka faham Islam bermakna mereka faham tuntutan dakwah. Sirah menunjukkan bagaimana Islamnya Abu Bakar r.a lantas terus berdakwah sehingga Islam ditangannya Uthman b. ‘Affan, Talhah b. Ubaidillah, Abdul Rahman b. ‘Auf, Azzubair b. al –Awwam dan Sa’ad b. Abi Waqqas. Inilah yang digambarkan allah di dalam al-Quran di dalam surah Az-Zumar ayat 17-18:

17. dan orang-orang Yang menjauhi dirinya dari menyembah atau memuja Taghut serta mereka rujuk kembali taat bulat-bulat kepada Allah, mereka akan beroleh berita Yang mengembirakan (sebaik-baik sahaja mereka mulai meninggal dunia); oleh itu gembirakanlah hamba-hambaKu –

18. Yang berusaha mendengar perkataan-perkataan Yang sampai kepadanya lalu mereka memilih dan menurut akan Yang sebaik-baiknya (pada segi hukum ugama); mereka itulah orang-orang Yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang Yang berakal sempurna.

4. Faham bahawa Harokah islamiah tidak akan wujud dan berperanan tanpa adanya usaha dakwah , interaksi dengan manusia, gerak kerja dan aktiviti dan menambah bilanagn mereka yang menyokong dan menggabungkan diri mereka dengan harokah islamiah.

5. Percaya bahawa Harokah Islamiah tidak akan dapat merealisasikan visi, misi serta ufuk pandangannya melainkan dengan usaha dakwah bersifat fardi, jamaie, muasasi, berterusan, intergrasi, sentiasa dinamik, berdaya tahan dan optimistik.

6. Tahu bahawa gerak kerja dakwah untuk merealisasikan sunnah tadafu’ antara Haq dan Batil, untuk menyingkap sunnah ‘al-amn ‘ [keselamatan dan kesejahteraan] dan menjadi sebab terhasil sunan al-Nasr wa Tamkin . [ mendapat kemenangan dan kekuasaan].

7. Menghidup dan selalu memberikan peringatan secara intensif akan kelebihan dakwah dan kepentingannya. Berbincang tentang seni-seni dakwah, uslub-uslub dakwah dan menyelesaikan permasalahan dakwah.

8. Setiap da’ie perlu tahu peranan dakwah yang mesti  dilaksanakannya dengan jelas. Sekurang-kurangnya mentajmik 10 orang setahun sasaran dakwahnya.

9. Mengembangkan kemampuan dan kemahiran dakwah, menggunakan media amali dan moden yang interaktif untuk mentajdid ruh dakwah agar da’ie mampu memberikan kontribusi semaksima yang mungkin.

10. Melaksanakan aktiviti dakwah secara aktif melalui institusi, lembaga-lembaga dan aktiviti secara kolektif.

11. Mengambil manfaat dari medium komunikasi semasa seperti Facebook, Twitter, Websites, Blogs dan sebagainya.

Mana yang lebih utama : Dakwah Fardiyah atau Dakwah Secara Kolektif ?

Untuk menjawab persoalan ini ada beberapa hakikat yang perlu kita fahami iaitu :

 • Peranan individu adalah perkara asasi bagi seorang da’ie kerana ia asal kepada taklif syarie. Firman Allah di dalam ayat 22-23 Surah Jin yang bermaksud :

22. Katakanlah lagi; “Sesungguhnya aku, tidak sekali-kali akan dapat diberi perlindungan oleh sesiapapun dari (azab) Allah (jika Aku menderhaka kepadaNya), dan Aku tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadanya,

23. “(Aku diberi kuasa) hanya menyampaikan (wahyu) dari Allah dan perintah-perintahNya (yang ditugaskan kepadaKu menyampaikannya); dan sesiapa Yang menderhaka kepada Allah dan ingkarkan bawaan RasulNya, maka Sesungguhnya disediakan baginya neraka Jahannam; kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya.”.

Ayat ini bermaksud bahawa “saya tidak memiliki kemudaratan juga petunjuk kecuali menyampaikan seruan dari Allah, sesungguhnya padanya adalah sebesar-besar petunjuk dan bimbingan, tidak ada selain dariNya tempat berpaut dan berlindung kecuali dengan melaksanakan tugas tabligh. Kata Muqotil : [melaksanakan tugas tabligh –dakwah]  itulah yang akan dapat melindungiku dari azab siksaannya”.

 • Asas kejayaan harokah ialah dengan berinteraksi dan melaksanakan tugas keindividuan. Khitab dakwah pada ayat 125 an-Nahl di datangkan dalam taujih fardi. Firman Allah di dalam ayat 125 yang bermaksud :

125. serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran Yang baik, dan berbahaslah Dengan mereka (yang Engkau serukan itu) Dengan cara Yang lebih baik; Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang Yang sesat dari jalannya, dan Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang-orang Yang mendapat hidayah petunjuk.

Da’ie yang tidak melaksanakan dakwah fardiyah secara langsung dan mengoperasikannya secara praktikal tidak akan dapat memahami uslub dakwah secara jamaie dan tidaka akan menekuni seni dakwah. Ini kerana memahami tabiat manusia, tahu kunci-kunci berinteraksi dengan mereka tidak akan dapat diperolehi kecuali dengan latihan amali yang berterusan.

Hadis Rasulullah SAW yang bermaksud :

“ Bahawa Allah akan memandang (memberikan balasan pahala) kepada seseorang yang mendengar ucapanku lantas dia menyampaikan kepada orang lain. Boleh jadi orang sedikit kefahaman tidak sama dengan orang yang luas kefahaman[faqih], boleh jadi juga yang sedikit kefahaman ini menyampaikan kepada orang yang lebih faham darinya..”.

Hadis ini memberikan dorongan dan motivasi menyampaikan dakwah dalam bentuk inisiatif individu walau bagai mana tahap kemampuan daie .Dia menyampaikan apa yang dia tahu dengan penuh amanah.

 • Peranan inisiatif individu di dalam menyampaikan dakwah tidak terpisah dengan peranan jamaah. Peranan jamaah membantu dan mengukuhnya dan ia membentuk persekitaran yang melibatkan penyertaan mad’u terutama dalam mengukuhkan kehidupan jamaie dan penglibatan emosi antara da’ie dan mad’u.
 • Tidak ada pertentangan antara kedua-dua tugas fardi dan tugas jamaie. Semuanya saling melengkapi antara satu sama lain. Ada yang mampu bertaaruf dan mendapatkan mad’u tetapi dia tidak mampu memberikan taujih dan tarbiyah. Maka perlu melengkapi kekurangan yang ada dari pihak yang berkemampuan. Disinilah terselah peranan amal secara jamaie.
 • Suatu yang pasti bahawa keperluan kepada dakwah umum adalah mendesak. Tetapi menumpukan dakwah umum semata-mata tidak cukup bahkan perlu ada para du’at yang melakukan dakwah  dengan berhubung secara terus kepada sasarannya, melaksanakan tawasul fardi dan dakwah fardiyah. Tanpa ini ,harokah tidak akan dapat anggota baru, menguasai medan dan sokongan padu.
 • Matlamat dakwah fardiyah  bukan untuk memastikan semua orang menjadi anggota harokah, mungkin sebahagiannya menjadi penyokong dan simpatisan, juga pendokong yang akan memberikan sumbangan di dalam melaksanakan projek islam jamaah.

Read Full Post »

Adakah kita da’ie yang sebenarnya..?

Satu persoalan yang perlu kita bertanya kepada diri kita. Adakah kita ini layak digelar sebagai seorang da’ie ?.Persoalan ini penting kerana jika kita melihat realiti amal dakwah dikalangan  generasi Harakah Islamiah menghadapi sindrom kegersangan dan ketepuan amal dakwah. Hilang identiti dakwah dan operasi dakwah yang praktis kepada sasaran dakwah. Hilang zatiah ad-daiyyah yang menjadi peransang dan inspirasi amal bagi menggerak dan menjana amal dakwah.

Amat malang sekali mereka yang menyatakan diri mereka sebagai anggota harakah tetapi tidak terpamir pada diri mereka sebagai seorang du’at. Tidak mungkin seorang itu digelar da’ie semata-mata diukur pada intima’ (keanggotaan) pada mana-mana harakoh islamiah, tetapi mesti terjun ke kancah amal dakwah dan melaksanakan operasi dakwah tersebut. Barulah selayaknya digelar sebagai seorang da’ie. Dia mesti melakukan usaha dakwah secara fardi yang lahir dari zatiah dirinya menefestasi dari firman allah di dalam Surah Yusuf ayat 108 :

108. Katakanlah (Wahai Muhammad): “Inilah jalanku, Aku dan orang-orang Yang menurutku, menyeru manusia umumnya kepada ugama Allah Dengan berdasarkan keterangan dan Bukti Yang jelas nyata. dan Aku menegaskan: Maha suci Allah (dari Segala iktiqad dan perbuatan syirik); dan bukanlah Aku dari golongan Yang mempersekutukan Allah Dengan sesuatu Yang lain.”

Kelesuan Ruh Dakwah

Seorang pendakwah dari Kuwait telah membuat kaji selidik kepada sekumpulan para du’at di sana berkaitan “ adakah kita perlu mentajdid ruh dakwah kita..? “. Maka para du’at di sana memberikan jawapan 97 % sebagai ‘Ya’. Kemudian beliau bertanya tentang tahap pelaksanaan dakwah fardiyah pula, maka jawapan yang diberikan ialah 44 % lemah dan sebahagiannya pula memberi angka 48 % sederhana.

Apakah indikator kepada kelesuan ruh dakwah tersebut ?

 1. Hilang zatiah da’iyyah dikalangan para du’at dalam melaksnakan operasi dakwah. Ada dikalangan mereka yang mempunyai senarai para mad’u tetapi berapa kali sang da’ie ini menziarahi mad’u mereka, berapa kali dia menghadiahkan buku, kaset, cakera padat, cenderamata pada setiap minggu atau setiap bulan kepada mad’unya.
 2. Tidak bertambahnya bilangan mad’u atau sasaran dakwah ke dalam sof terutama kalangan muaiyid. Aktiviti dakwah hanya terhenti kepada aktiviti kelab, persatuan dan institusi sahaja. Tidak ada zatiah da’iyyah.
 3. Interaksi dengan manusia lebih kepada hubungan sosial dan memenuhi tuntutan sosial. Memperjuangangkan agenda semasa, menangani isu-isu sosial tanpa memenuhi fasa dakwah, tuntutan dakwah, inti dan keperluan dakwah. Akhirnya urusan dakwah menjadi urusan persatuan-persatuan bukan lagi dalam bentuk tajmik dan takween.
 4. Tiada lagi aktiviti dakwah ‘ammah kepada masyarakat, tidak berjalan kafilah dakwah yang akhirnya tidak berlaku tawasul fardi, rabtul ‘aam dan dakwah fardiyah.
 5. Hilangknya peta amal dakwah secara manhaji dan berperancangan. Kalau berlaku pun adalah dari dorongan semangat individu semata-mata. Ia tidak terjadi secara susunan jama’ie dengan mengambil kira faktor marhalah dan wasilah dakwah yang sesuai untuk mad’u.
 6. Kurang perbincangan dan perhatian terhadap dialog-diaolog dakwah, lemah taujihat dakwiyah kepada para du’at untuk membincangkan permasalahan dakwah, seni dakwah, kaedah dakwah, pengalaman dalam memperkayakan metodologi dakwah.
 7. Sedikitnya para du’at yang berkecimpungan di lapangan amal dakwah di institusi umat seperti menjadi iman, khatib, pegawai agama walaupun dari kalangan yang memiliki degree bidang syariah, usuludin atau agama.
 8. Redupnya semangat mentajmik dan mentakween generasi baru dakwah. Operasi dakwah lebih berorientasikan kepada program yang tidak menghasilkan outcome dan impak pada jamaah dan umat keseluruhannya.

Sebab-sebab kelesuan dakwah

Antara punca munculnya fenomena tersebut ialah :

 1. Kesibukan dengan kerja-kerja politik dari kerja-kerja dakwah. Sembang-sembang siasi menjadi bualan utama dikalangan anggota harakah dari sembang-sembang tarbawi dan dakwi. Para du’at selesa berbincang tentang strategi politik, penyertaan di dalam kerajaan, penamaan calun pilihanraya, menjawab tekanan isu politik semasa yang menghambat mereka dari melakukan kerja-kerja mentajmik dan mentakween.
 2. Lemah mutaba’ah amal dakwah kepada ahli harokah. Instrument usrah gagal meledakkan amal dakwi dan mutabaah dakwah fardiyah. Usrah menjadi platform membincang strategi politik, perancangan program yang mengakibatkan kering nilai ruhi dan nilai dakwiy.
 3. Kelesuan semangat dakwah dan himmah dakwah dikalangan para du’at. Kesibukan para du’at dengan masalah kehidupan dan peribadi memberikan kesan kepada perjalanan dakwahnya. Urusan rumahtangga da’ie yang porak peranda dan tidak seimbang menjadi penghalang kepada kelajuan amal dakwah.
 4. Harokah Islamiah terkesan dengan gaya parti politik yang mengutamakan penampilan politik, penampilan tokoh-tokoh di media-media cetak dan media elektronik, mengeluarkan kenyataan politik di media massa. Ini akan membantutkan harokah dari menguasai medan dan menguasai massa.
 5. Lemahnya pengupayaan ahli dari sudut ilmu dan kemahiran dakwah. Ahli gagal menguasai fiqh dakwah, fiqh tajmik, fiqh takwen, fiqh dakwah fardiyah, fiqh amal a’aam, fiqh amal institusi dan sebagainya. Ini menyumbang kepada meredupnya ruh zatiah dakwiyah dalam melestarikan iklim dakwiy organisasi.

Read Full Post »

Kecergasan atau Stamina Haraki ialah kemampuan da’ie untuk berterusan dan fleksibeliti dalam memberikan kontribusi kepada dakwah berdasarkan prioriti, keperluan dan kepakaran tanpa merasa teragak-agak dan gagal.

Kecergasan Haraki juga bermaksud kemampuan para du’at untuk berinteraksi dengan keperluan dakwah dan tuntutan marhalah [fasa].

Kecergasan Haraki  adalah untuk memperkasa dakwah dengan melakukan latihan operasi dakwah yang berbagai-bagai, sentiasa memberikan sumbangan, kualiti pelaksanaan, memberikan bekalan ruh dan akal serta menguasai kemahiran insaniah [softskill].

Antara contoh Kecergasan Haraki ialah :

 • Rasulullah SAW  tidak berhenti berjuang dan memberikan sumbangan setiap hari. Baginda menempuh 28 kali pertempuran samada Ghazwah atau Sariyah. Baginda adalah pemimpin, murobbi, mu’allim, imam, suami dan hakim.
 • Abu Ayyub al-Ansari mewakafkan kehidupannya untuk jihad walaupun usianya mencecah 80 tahun lebih. Beliau mempersiapkan dirinya untuk menawan Kota Konstantinople sehingga kuburnya terletak di tembok Kota konstantinople.
 • Asad b. Furaat, seorang faqih dari pengikut Imam Malik. Beliau bertukar dari seorang faqih menjadi pemimpin perang armada . Beliau mengetuai peperangan pembukaan Soqliah sedangkan umurnya ketika itu 70 tahun. Beliau adalah faqih qoid.
 • Syed Qutb adalah seorang pemikir Ikhwan Muslimin. Diberikan hukuman penjara hingga ke tali gantung. Beliau terus cergas berdakwah di dalam penjara sehingga menghasilkan tafsir Fi Zilal al-Quran. Katanya : “ orang yang hidup untuk dirinya…yang kadang-kadang dia inginkan kerehatan..sebenarnya hidupnya adalah kerdil dan matinya kerdil…sedangkan orang yang berjiwa besar, yang sanggup menanggung kesusahan dakwah…maka tiada untuknya masa tidur, tiada masa untuk rehat..tiada masa untuk tilam yang empuk..dan juga  kehidupan yang tenang dan kesenangan yang merehatkan. Rasulullah SAW menjelaskan hakikat ini..kata baginda SAW kepada isterinya Khadijah..” Berlalulah masa untuk tidur wahai Khadijah..”. Ya, benar, berlalulah masa untuk tidur..tidak akan kembali semula Islam melainkan dengan berjaga malam, kepenatan dan jihad yang panjang dan sukar..”

Bagaimana membina kecergasan berharokah ?

 • Niat yang benar serta ikhlas semata-mata kerana Allah
 • Memperbaharui intimak terhadap dakwah.
 • Berinteraksi dengan matlamat, permasalahan dan humum ad-dakwah. Ungkapan ‘hammuka ‘ala ma ahammaka..’ iiatu cita-cita kamu apa yang menjadi kesibukanmu. Maka seorang da’ie perlu menjadikan cita-cita dakwahnya dapat menyalakan obor perjunagn, berterusan memberikan kontribusi dan meningkatkan daya kecergasan harokah.
 • Menanggung kepedulian dakwah iaitu berfikir dan sibuk dengan urusan dakwahnya. Dia memberikan sepenuh perhatian, tumpuan, fokus kepada kerja dakwah di dalam priority hidupnya. Antara bentuk kepedulian tersebut ialah :
  • Kepeduliaan untuk memberikan sumbangan dakwah dan komited terhadapnya.
  • Kepedulian untuk mencapai objektif dakwah dan memenangkannya.
  • Kepedulian untuk meningkatkan pelaksanaan, keberkesanan dan kualiti dakwah.
  • Kepedulian untuk mencapai matlamat dakwah dan menanggung kepayahannya.
  • Kepedulian untuk proaktif dan sentiasa ke depan di dalam amal dakwi.
  • Kepedulian mempertahankan dakwah dan menolak serangan terhadap dakwah.
  • Kepedulian mentajmik dan mendapatkan bilangan pendokong dakwah serta memberikan petunjuk kepada manusia.
  • Kepedulian untuk bersifat jiddiyah (keseriusan) di dalam menyumbang dan berkesan  di dalam  menghasilkan sesuatu.
 • Ijabiyah dan penglibatan aktif di dalam setiap mas’uliyyah dakwah.
 • Menyuburkan iklim optimis, harapan dan positif sehingga timbul perasaan untuk menyumbang, proaktif, bersaing dan mentajdid daya kecergasan berharokah.
 • Mempelajari pengalaman orang lain dalam menyumbang di lapangan dakwah.
 • Meningkatkan daya kompetensi. Kata Salafusolih; “orang yang terkedepan dalam melakukan amal solih adalah mereka yang hampir tingkat muqorrobin..”.
 • Mengutamakan aspek praktikal dari aspek teori, melebihkan aspek pelaksanaan dari aspek perdebatan kalam, berteori dan berfalsafah, dan tenggelam dalam perbincangan yang tidak bermanfaat.
 • Merasai tanggungjawab dakwah sebagaimana perasaan masuliyah da’wiyah burung Hud-Hud kepada Nabi Sulaiman a.s.

Moga stamina dan kecergasan harokah kita terus kekal dan maintain…

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »